Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego – posiadaczem certyfikatu ISO 9001

  Czytaj również...

  Certyfikat dla dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej uroczyście wręczył Aloyzas Mikšys, przedstawiciel spółki Bureau Veritas Lit Fot. archiwum ASRW

  „Dzisiejszy dzień jest ważny i radosny nie tylko dla administracji Samorządu i pracowników starostw, lecz przede wszystkim dla mieszkańców, ponieważ system ISO 9001 został wdrożony po to, aby mieszkańcy w jak najkrótszym terminie otrzymali bardziej jakościowe usługi” – takie słowa padły dnia 4 marca podczas ceremonii wręczenia certyfikatu ISO 9001 Samorządowi Rejonu Wileńskiego.

  Certyfikat dla dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej uroczyście wręczył Aloyzas Mikšys, przedstawiciel spółki Bureau Veritas Lit.  Zarządzanie jakością obejmuje zarówno administrację Samorządu, jak również wszystkie starostwa, dlatego certyfikaty zostały wręczone wszystkim 23 starostom rejonu wileńskiego.

  Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 podstołecznemu samorządowi przyznano 17 lutego br.

  Certyfikat ISO 9001 – to międzynarodowy dokument potwierdzający wysoki poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo, firmę lub urząd publiczny. Samorząd Rejonu Wileńskiego prace nad wdrożeniem tego systemu rozpoczął w 2009 r.

  „Faktycznie ten system działa u nas od października ub. roku, gdy zostały zatwierdzone procesy systemu jakości, według których wydziały muszą pracować. Natomiast certyfikat otrzymaliśmy 17 lutego br.” – powiedział Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji. Każdego roku będą się też odbywały audyty sprawdzające, jak działa system zarządzania jakością, samorząd powinien więc ciągle dbać o sprawne jego funkcjonowanie.

  Wdrożenie normy ISO 9001 ma na celu stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez samorząd: doskonalenie działania, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

  Kierownik Wydziału Inwestycji Władysław Kondratowicz Fot. archiwum ASRW

  Rita Tamašunienė, wicedyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedstawicielka kierownictwa ds. systemu zarządzania kierowała całym procesem otrzymania certyfikatu. Poinformowała, że podczas wdrażania systemu zarządzania jakością, zostały przygotowane polityka i cele jakości. Udokumentowano procedury, przeprowadzono wewnętrzny i zewnętrzny audyt. Jakość, profesjonalizm, odpowiedzialność i przejrzystość, współpraca, doskonalenie się – to podstawowe wartości, którymi kieruje się Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu urzeczywistnienia swych zamiarów. Podstołeczny samorząd szczególną uwagę zwraca na jakość usług, oferując je według zasady „bliżej domu”.
  Sprawniej i lepiej

  Zarządzanie jakością obejmuje zarówno administrację samorządu, jak i wszystkie starostwa. Reguluje wiele procesów. Wprowadzenie systemu jakości przyczyniło się do uporządkowania wewnętrznych procesów w samorządzie, poprawienia i przyśpieszenia pracy urzędników. Dzięki temu urząd staje się bardziej przyjazny petentom – spełnia ich wymagania, oczekiwania. Ciągle jest usprawniany proces rozpatrywania wniosków i skarg petentów, co jest szczególnie istotne dla mieszkańców. „Działanie systemu jakości muszą odczuć przede wszystkim mieszkańcy rejonu, którzy korzystają z usług samorządu. Jak wiadomo, o swoich klientów trzeba dbać” – podkreśla kierownik, zaznaczając, że będzie się usprawniało współdziałanie między wydziałami, szybkość wykonania pracy, w wyniku czego klient otrzyma jeszcze bardziej jakościową usługę.

  „Cieszy fakt, że w trakcie wdrażania projektu wydziały samorządu i jego pracownicy aktywnie uczestniczyli w tej pracy. Podczas omawiania działań systemu lub wynikłych problemów trwały dyskusje, w wyniku których wyłaniały się korzystne propozycje w zakresie doskonalenia działalności samorządu” – powiedział Kondratowicz. Zaznaczył, że prawie 200 pracowników przeszło specjalne szkolenia i otrzymało podstawy zarządzania jakością.
  Orientowanie się na klienta

  Co roku będzie się też odbywała analiza kierownicza, podczas której mają być omawianie wyniki, osiągnięcia oraz problemy, które należy rozwiązać, by samorząd funkcjonował jeszcze lepiej. Do sprawdzania, czy zarządzanie odbywa się sprawnie, stworzono system wskaźników oceny działalności. „Według tych wskaźników będziemy określać, czy funkcje, które wykonują pracownicy, przyczyniają się do rozwoju rejonu: realizacji jego strategii i planów” – mówi Mirosław Prokopowicz, specjalista Wydziału Inwestycji. Zaznacza, że to dodatkowa motywacja dla pracowników, ale i większe poczucie odpowiedzialności, bo „wszyscy razem pracujemy na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego”.

  Zaznacza, że otrzymanie certyfikatu nie jest celem samym w sobie. „Jest krokiem do dalszego i ciągłego polepszania działalności samorządu” – stwierdza M. Prokopowicz.

  Oznajmił, że w samorządzie jest obecnie realizowanych wiele programów, które przyczynią się do sprawniejszej działalności samorządu. Wdrażany jest elektroniczny system zarządzania finansami, dokumentami i in., które usprawnią organizację pracy i wyeliminują wiele niepotrzebnych zajęć.

  Takim sposobem przede wszystkim przyspieszony będzie proces obsługi petentów. To jest jeden ze środków zwiększania korzystania z technologii informacyjnych w oferowaniu usług.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Projekt „Stworzenie systemu zarządzania wewnętrzną jakością Samorządu Rejonu Wileńskiego i zapewnienie sprawniejszej działalności” jest finansowany ze społecznych funduszy Europy i budżetowych środków samorządu. Kosztorys projektu opiewa na 450 tys. Lt.


   

  Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:

  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Załącznik 3
  Załącznik 4

   


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...