Samorząd Rejonu Wileńskiego inwestuje w rozwój placówek oświatowych

W ciągu ostatnich lat stale wzrasta liczba uczniów uczęszczających do szkoły w Jałówce Fot. archiwum ASRW

Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje kilka projektów mających na celu odnowienie placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Trwa również rozbudowa Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole z litewskim językiem nauczania. W styczniu 2010 r. do użytku został oddany pierwszy korpus szkoły.

Zakres wykonywanych prac budowlanych zależał od przeznaczanych na te cele środków finansowych z budżetu państwa. W ubiegłym roku w budowę zainwestowano ogółem 4,2 mln Lt. W lutym br. do użytku oddano dwa kolejne korpusy szkoły.

Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

W okresie od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. w budowę zainwestowano około 10,5 mln Lt. W planach jest wybudowanie ostatniego, czwartego korpusu szkoły, w którym ma być sala gimnastyczna.

W roku bieżącym na te cele przeznaczono 1,8 mln Lt państwowych środków budżetowych. Niestety kwota ta jest niewystarczająca, toteż budowa ma być ukończona dopiero w przyszłym roku – pod warunkiem, że wpłyną niezbędne na to środki.

Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

Opracowano i udokładniono także kosztorys ukończenia budowy Szkoły Średniej im. Olgierda w Mejszagole. Niebawem ma być wyłoniony wykonawca ostatniego, trzeciego etapu budowy (4-ty korpus szkoły).

Obecnie opracowywany jest również projekt renowacji Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce z polskim językiem nauczania. Projekt pozwoli zwiększyć powierzchnię placówki o dodatkowe 1720 m². W planach jest zwiększenie liczby pomieszczeń klasowych, powiększenie stołówki, wybudowanie nowej auli. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w bieżącym roku po wyłonieniu wykonawcy prac renowacyjnych. Zakończenie projektu planowane jest na przyszły rok.

Prace renowacyjne sfinansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego, który w tym roku przeznaczył na te cele 700 tys. Lt.

1-szy września w Szkole Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

Należy również podkreślić, iż w ciągu ostatnich lat liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce stale wzrasta.

W tym roku samorząd planuje także przeprowadzenie większych remontów w trzech placówkach oświatowych rejonu wileńskiego z polskim i rosyjskim językiem nauczania: Szkole Średniej im. Księdza Józefa Obremskiego w Mejszagole, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Na te cele samorząd wyasygnował 2,7 mln Lt, ubiegać się również będzie o wsparcie finansowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.