Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego inwestuje w rozwój placówek oświatowych

  Czytaj również...

  W ciągu ostatnich lat stale wzrasta liczba uczniów uczęszczających do szkoły w Jałówce Fot. archiwum ASRW

  Samorząd Rejonu Wileńskiego realizuje kilka projektów mających na celu odnowienie placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Trwa również rozbudowa Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole z litewskim językiem nauczania. W styczniu 2010 r. do użytku został oddany pierwszy korpus szkoły.

  Zakres wykonywanych prac budowlanych zależał od przeznaczanych na te cele środków finansowych z budżetu państwa. W ubiegłym roku w budowę zainwestowano ogółem 4,2 mln Lt. W lutym br. do użytku oddano dwa kolejne korpusy szkoły.

  Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

  W okresie od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. w budowę zainwestowano około 10,5 mln Lt. W planach jest wybudowanie ostatniego, czwartego korpusu szkoły, w którym ma być sala gimnastyczna.

  W roku bieżącym na te cele przeznaczono 1,8 mln Lt państwowych środków budżetowych. Niestety kwota ta jest niewystarczająca, toteż budowa ma być ukończona dopiero w przyszłym roku – pod warunkiem, że wpłyną niezbędne na to środki.

  Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

  Opracowano i udokładniono także kosztorys ukończenia budowy Szkoły Średniej im. Olgierda w Mejszagole. Niebawem ma być wyłoniony wykonawca ostatniego, trzeciego etapu budowy (4-ty korpus szkoły).

  Obecnie opracowywany jest również projekt renowacji Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce z polskim językiem nauczania. Projekt pozwoli zwiększyć powierzchnię placówki o dodatkowe 1720 m². W planach jest zwiększenie liczby pomieszczeń klasowych, powiększenie stołówki, wybudowanie nowej auli. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w bieżącym roku po wyłonieniu wykonawcy prac renowacyjnych. Zakończenie projektu planowane jest na przyszły rok.

  Prace renowacyjne sfinansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego, który w tym roku przeznaczył na te cele 700 tys. Lt.

  1-szy września w Szkole Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Fot. archiwum ASRW

  Należy również podkreślić, iż w ciągu ostatnich lat liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce stale wzrasta.

  W tym roku samorząd planuje także przeprowadzenie większych remontów w trzech placówkach oświatowych rejonu wileńskiego z polskim i rosyjskim językiem nauczania: Szkole Średniej im. Księdza Józefa Obremskiego w Mejszagole, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Na te cele samorząd wyasygnował 2,7 mln Lt, ubiegać się również będzie o wsparcie finansowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...