Zapusty w Domu Opieki Socjalnej w Prudziszkach

8 marca w prudziskim pensjonacie gminy czarnoborskiej odbyły się zapusty. Święto zorganizowali i gości bawili pracownicy oraz mieszkańcy domu opieki. Wzięli w nim również udział oraz wspólnie się bawili mieszkańcy Domu Samopomocy w Wołczunach, którzy przybyli z pracownikiem socjalnym Ludmiłą Aszkielaniec.

Święto rozpoczęli oraz słowo powitalne wygłosili: dyrektor prudziskiego pensjonatu Bronislovas Juozenas, starosta gminy Czarny Bór Tadeusz Aszkielaniec oraz dyrektor spółki „Valčiunai” Kazimierz Wojsznis. Podczas święta z programem artystycznym wystąpili pracownicy i pensjonariusze Domu Opieki Socjalnej w Prudziszkach.

Wszystkich uczestników i gości częstowano gorącymi blinami. Święto zakończyło tradycyjne pożegnanie zimy oraz spalenie Marzanny.