Jerzy Mozyro nowym prezesem

Jerzy Mozyro

W Domu Kultury Polskiej odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego. Kierownictwo stowarzyszenia na czele z prezesem Józefem Wasilewskim składało sprawozdanie okres 2 lat pracy.

W ciągu tych lat Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność z regionalnymi Stowarzyszeniami Technicznymi z Polski. Stowarzyszenie przystąpiło też do Europejskiej Naukowo-Technicznej Federacji Polonijnej. Ostatnio do Stowarzyszenia przyszło sporo młodych, utalentowanych osób z różnych branż, jak np. docent inż. Zenon Bogdanowicz, dr. Nauk Henryk Mordas, prof. inż Tadeusz Łozowski, prof. inż. Leon Ustinowicz i in.

Na następną kadencję prezesem został wybrany inż. Jerzy Mozyro. Wybrano też nowy zarząd Stowarzyszenia. Nie oznacza to całkiem, że Stowarzyszenie planuje zmienić swoje ukierunkowanie. Wręcz odwrotnie, zarówno starsi jak i młodsi członkowie mają zamiar nadal pracować nad doskonaleniem wielu gałęzi litewskiej gospodarki. Młodych ludzi np. niepokoi wysokie ceny za ogrzewanie, problemy w branży budowniczej itp. Planują więc swoje siły skierować do tych i innych potrzebujących renowacji dziedzin.

Co drugi czwartek miesiąca zbieramy się o godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej w pokoju nr. 205 na narady i dyskusje. Zapraszamy na te spotkania nie tylko naszych członków, ale też wszystkich tych, którzy mają jakieś nowe pomysły bądź idee dotyczące udoskonalenia naszej gospodarki. Każda idea i propozycja wspólnie przedyskutowana może wydać korzystny plon. Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie zaprasza chętnych do wstąpienia w swoje szeregi.

 

Henryk Falkowski
Członek zarządu STJP