Wileńszczyzna obchodziła 105. urodziny Księdza Prałata Józefa Obrembskiego

Ks. prałat Józef Obrembski

„Dziękuję Ci, Panie, za to żeś mnie stworzył” – tymi słowami – powtarzając za św. Klarą – zwieńczył jubileuszowe uroczystości w Mejszagole Nuncjusz Apostolski ks. abp Luiggi Bonazzi, odnosząc je do dostojnego Jubilata – Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Przekazał też wszystkim zgromadzonym na nabożeństwie pozdrowienia od Ojca Świętego Benedykta XVI.

105. urodziny Patriarchy Wileńszczyzny stały się powodem spotkania 20 marca na dziękczynnym nabożeństwie w mejszagolskim kościele, celebrowanym przez biskupów z Polski i kapłanów z Wileńszczyzny.

Mejszagoła – dla wielu miejsce szczególne z racji na Księdza Prałata, który – z woli Stwórcy – od kilkudziesięciu lat pełni tutaj posługę duszpasterską. Wciąż jeszcze ją pełni, mimo choroby, słabości i sędziwego wieku – stale jest wierny powołaniu dawania świadectwa Chrystusowej Ewangelii.

Jak każdego roku, w połowie marca wszystkie drogi prowadziły do Mejszagoły, gdzie w skromnym „pałacyku” mieszka Ksiądz Prałat Józef Obrembski. Przyjeżdżają do niego wielcy dostojnicy kościelni i państwowi, goście z daleka – z Polski, różnych miejscowości Wileńszczyzny, ale także ci najbliżsi – mejszagolanie – dzieci, młodzież, dorośli i starsi. Jak co roku, dla każdego Prałat miał coś do powiedzenia. „Módlcie się do Boga o godnych kapłanów…” – wzywał tym razem odwiedzających. Kiedy przybywały dzieci, dopytywał się o pedagogów, podkreślał wagę katolickiego wychowania młodzieży. Przy każdej okazji zwraca uwagę, że człowiek ma być wychowany w Bożej bojaźni, by bał się stracić Boga. „Ja oraz moje pokolenie byliśmy wychowani w taki sposób, żeśmy się bali odejść od wiary. Zabierzcie mi wszystko, ale zostawcie Boga!” – wspominał Jubilat.

Czytania liturgiczne drugiej niedzieli Wielkiego Postu podały wiernym przykład patriarchy Abrahama, zwanego Ojcem Wiary, który wyruszył za głosem Boga do Ziemi Obiecanej. „On to, wbrew nadziei, uwierzył nadziei” – tak Kościół w tekstach liturgicznych mówi o patriarsze. Takie podobieństwa z Abrahamem, jak mocne trwanie przy Bogu, pełnienie Jego woli, wbrew przeciwnościom losu, podawał w homilii ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, pasterz diecezji drohiczyńskiej. „Prawdziwy arystokrata ducha. Ciągle ma coś do zaofiarowania i stale jest gotowy, aby, zapominając o sobie, służyć innym, na tyle, na ile jest to możliwe” – mówił biskup.

Mejszagolanie zatroszczyli się o piękną oprawę liturgii. Wielkopostne śpiewy chóru wprowadziły zgromadzonych w nabożeństwo, któremu przewodzili, oprócz wspomnianych wyżej – pasterza Drohiczyna oraz nuncjusza apostolskiego na kraje bałtyckie – ksiądz prymas-senior abp Henryk Muszyński z Gniezna oraz bp Stanisław Stefanek z diecezji łomżyńskiej. Młodzież czytała Słowo Boże, modlitwę wiernych, włączyła się w niesienie darów. Młodzi mejszagolanie dziękowali Stwórcy za dar życia Prałata, który patronuje ich szkole, za jego niezłomną postawę broniącą zasad moralnych.

Nabożeństwo uwieńczone zostało gratulacjami i podziękowaniami. W imieniu mieszkańców Wileńszczyzny za koncelebrę Mszy św. podziękowania złożyła mer rejonu Maria Rekść, wręczając biskupom albumy „Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego”. Z gratulacjami do prałata przybył poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski. Na jubileuszowe uroczystości przybyli także Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Janusz Skolimowski oraz Radca-Minister, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Stanisław Kargul. Natomiast pozdrowienia z Ziemi Solecznickiej, gdzie w parafii Turgiele Ksiądz Prałat był proboszczem, przekazali mer Zdzisław Palewicz oraz poseł na Sejm RL Leonard Talmont. W uroczystościach udział wzięli również radni AWPL ze stolicy i rejonu wileńskiego. Diecezja drohiczyńska przyznała księdzu prałatowi Józefowi Obrembskiemu medal w dowód uznania za świadectwo kapłańskiego życia. Pozdrowienia listowne przysłali również: Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski abp Józef Michalik, Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak, Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Biskup Ełcki Jerzy Mazur, Biskup pomocniczy Diecezji Mińsko-Mohylewskiej, Sekretarz Generalny Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi bp Antoni Dziemianko.

Te dni świąteczne, kiedy Wileńszczyzna kieruje swój wzrok ku Mejszagole, z okazji kolejnych lat życia bądź kapłaństwa podarowanych przez Opatrzność Księdzu Prałatowi, są okazją dla wielu, by zaczerpnąć od Człowieka i Kapłana, świadka Chrystusowego, mądrości życiowej, usłyszeć przesłanie. Święto to jest też dla nas wyzwaniem, by pójść drogą trudniejszą, której dzisiejszy świat, być może, nie zawsze akceptuje, ale która prowadzi do Boga.


Drogi Monsiniorze Józefie Obrembski,

Z Okazji 105. Rocznicy Urodzin przekazuję wyrazy głębokiego szacunku, wdzięczność Ojca Świętego Benedykta XVI oraz życzę przeżycia w sercu słów świętej Klary: „Dziękuję Ci, Panie, za to żeś mnie stworzył”.

 

Po bratersku pozdrawiam,

Luigi Bonazzi
Nuncjusz Apostolski


Czcigodny i Dostojny Jubilacie,

Uczestniczę w modlitwie dziękczynnej wraz z Dostojnym Jubilatem i dziękuję za wszelkie dobro, które stało się udziałem wielu ludzi przez blisko 80-letnią posługę Słowa i Sakramentów Księdza Prałata.

Cały ten bogaty dorobek kapłańskiej posługi składam na ołtarzu jubileuszowej dziękczynnej Mszy św. jako dar ofiarny w przekonaniu, że pan czasu i wieczności uczyni z niego ofiarę miłą sobie.

W modlitwie błagalnej wypraszam dla Czcigodnego Jubilata obfitość darów Bożych, nade wszystko zdrowia a Księdzu Prałatowi i wszystkim uczestnikom jubileuszowych uroczystości udzielam z serca płynącego błogosławieństwa.

 

Józek Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski


Drogi Księże Prałacie,
Wielki Jubilacie,

Niech mi będzie wolno, za przyzwoleniem Księdza Prałata, przyłączyć się do przeżywania pięknego jubileuszu 105 urodzin i 79 lat święceń kapłańskich, a także dnia świętego Patrona – św. Józefa.

Niespotykany już prawie wiek, mądrość i poświęcenie Księdza Prałata skłaniają do głębokiego dziękczynienia Pana Bogu za życie, którego Ksiądz Prałat nigdy nie szczędził Kościołowi Świętemu i za wierność, poprzez którą, pomimo wielkich trudności i zmian dziejowych, świeci przykładem jak trwać przy Chrystusie i Jego zbawczym dziele.

Całym sercem jednoczę się w modlitwie dziękczynnej Najdostojniejszego Księdza Jubilata i obiecuję, mimo dzielącej odległości, moją bliskość we wszystkich momentach Jego pięknego życia. Niech św. Józef będzie zawsze bliskim towarzyszem kochanego Księdza Prałata.

 

Łączę wyrazy najgłębszego szacunku i pozdrowień w Chrystusie.

Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Wielce Czcigodny Księże Prałacie,
Dostojny Jubilacie,

Z radością, choć z powodu zajęć pasterskich tylko duchowo i modlitewnie, będę się łączył w dniu 20 marca w dziękczynnym Magnificat w Mejszagole za 105 lat życia Wielce Czcigodnego Księdza Prałata. Tak długi okres życia to wyjątkowa łaska dla Księdza Prałata i dla nas. Nie było to życie łatwe dla Czcigodnego Jubilata. Przez całe dziesiątki lat w Mejszagole Ksiądz Prałat głosił ludowi Bożemu Polski i Litwy słowem i całym swoim pięknym życiem kazania o potrzebie wierności Bogu, Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii a także Kościołowi i Ojczyźnie. Wdzięcznym sercem składamy dziś Bóg zapłać za to świadectwo. Dziękujemy za każdy dzień życia.

Osobiście nadal dziękuję Czcigodnemu Jubilatowi szczególnie za miłość do Matki Bożej, która w Ostrej świeci Bramie i Jasnej broni Częstochowy. Na Jasnej Górze odprawię Mszę świętą w intencji tak Drogiego nam Księdza Prałata Jubilata.

Proszę Ją, by wypraszała u Boga zdrowie i dalszą wierność Chrystusowi a kiedyś zasłużony wieniec chwały. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość otoczenia towarzyszy Dostojnemu Jubilatowi nieustannie. Życzę dalszych rozlicznych łask i darów Nieba przez przyczynę osobistego Patrona świętego Józefa. Niech nigdy Księdza Prałata „ze swojej opieki nie puści”.

Niech nadal Bóg błogosławi i strzeże

 

Stanisław Nowak
Arcybiskup Metropolita Częstochowski


Przewielebny Księże Prałacie,

Z prawdziwą radością przyjąłem wiadomość o Jubileuszu Księdza Prałata. 105 rocznica urodzin, przypadająca w Uroczystość św. Józefa, jest szczególną okazją do dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, którego Boża Opatrzność udzieliła Kościołowi prze ręce Czcigodnego Jubilata.

Przez 79 lat swojej posługi kapłańskiej stał się Ksiądz Prałat niekwestionowanym autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym dla kolejnych pokoleń mieszkańców Ziemi Wileńskiej i nie tylko. Wyrazem uznania zasług Dostojnego Jubilata dla Kościoła powszechnego są wysokie odznaczenia państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania nie będę mógł uczestniczyć w dziękczynnej Eucharystii, sprawowanej w intencji Księdza Prałata w Mejszagole 20 marca br. Zapewniam jednak o mojej duchowej łączności z wszystkimi uczestnikami tej Mszy św. w dziękczynieniu i wypraszaniu łask potrzebnych dla Dostojnego Jubilata. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz życzenia opieki Matki Bożej i wstawiennictwa św. Józefa.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia w Panu,

Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański


Dla Księdza Prałata Józefa z okazji Imienin składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę opieki Świętego Patrona, pogody ducha na dalsze lata życia. W tym dniu modlić się będę w intencji Jubilata z wiernymi parafii Rubieżewicze i Wołożyn, którzy obchodzą w tym dniu tytuł kościoła.

 

Z należnym szacunkiem i modlitwą

Antoni Dziemianko
Biskup pomocniczy
Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej
Sekretarz Generalny
Konferencji Katolickich
Biskupów na Białorusi