Więcej

  Klub Studentów Polskich na Litwie zaprasza!

  Czytaj również...

  Członkowie Klubu Studentów Polskich na Litwie podczas pochodu 2 maja z okazji Dnia Polonii w Wilnie Fot. archiwum

  Na Litwie działa wiele organizacji polskich — od politycznych po religijne.

  Niniejszym artykułem chcemy zaprezentować jedną z młodzieżowych organizacji pozarządowych, której głównym celem jest zrzeszenie i aktywizacja działań młodzieży akademickiej polskiego pochodzenia mieszkającej i studiującej na Litwie — Klub Studentów Polskich na Litwie.

  Historia powstania Klubu Studentów Polskich na Litwie datuje się 2005 rokiem. Od września 2006 roku jest oficjalną jednostką prawną.

  Wtedy to, przed sześcioma latami, pięciu młodych ludzi (Katarzyna Dzierżyńska, Alina Bazurina (Gicewicz), Katarzyna Kuckiewicz, Paweł Baliko, Mirosław Barsul) założyło Klub Studentów Polskich na Litwie, którego celem było jednoczenie polskiego środowiska studentów i inspirowania jego aktywnej działalności, propagowanie aktywności społecznej wśród młodzieży, rozwijanie ścisłych więzi kulturalnych, naukowych oraz ekonomicznych między Polską a Litwą oraz integracja młodzieży polskiej i litewskiej. Katarzyna Dzierżyńska-Loch dotychczas jest prezesem Klubu Studentów Polskich na Litwie.

  Klub organizuje różne szkolenia, spotkania, dyskusje, wypady kajakowe, imprezy, akcje charytatywne, pisze i realizuje projekty. Współpracuje z wieloma organizacjami studenckimi na Litwie i w innych krajach. Działa dzięki wsparciu Fundacji Semper Polonia i ściśle z Fundacją współpracuje.

  Zapraszamy wszystkich chętnych dołączyć do nas Fot. archiwum

  W tym roku w klubie zostały wprowadzone istotne zmiany. Liczba członków w naszej organizacji z każdym rokiem nieustannie rośnie, więc aby zapewnić dalsze efektywne działanie klubu, postanowiono utworzyć działy. Każdy członek sam wybiera, w którym z 6 następujących działów będzie mógł w pełni siebie realizować:

  1. Dział Relacje Publiczne — kreowanie dobrego wizerunku organizacji poprzez przekazywanie informacji o klubie otoczeniu, zbieranie i rozpowszechnianie informacji o życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i ekonomicznym Litwy i Polski, a także o sytuacji młodzieży w tym kontekście. Przedstawiciel: Joanna Sokolnik (joana.sokolnik@gmail.com);

  2. Dział Informatyczny — zarządzanie bazą danych i stroną internetową klubu. Przedstawiciele: Agnija Tumkiewicz (fraktalka@yahoo.com), Elżbieta Sadaiska (esadaiska@gmail.com);

  3. Dział Finansowy — poszukiwanie źródeł finansowych niezbędnych do realizacji projektów. Przedstawiciel: Mirosław Barsul (barsul.miroslav@gmail.com);

  4. Dział Szkoleniowy — organizowanie szkoleń, kursów, zebrań, konferencji, dyskusji i innych imprez na tematy interesujące członków klubu, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży polonijnej. Przedstawiciele: Iwan Łukaszewicz (janek0120@gmail.com), Jarosław Wabalis (jaroslav.vabalis@gmail.com);

  5. Dział Komunikacyjny — nawiązywanie kontaktów i współpracy ze środowiskami polonijnymi i organizacjami młodzieżowymi z Litwy i innych krajów. Przedstawiciele: Beata Lachowicz (beata.lachowicz@gmail.com), Beata Strujewa (beata.strujeva@gmail.com);

  6. Dział Rekreacyjny — organizowanie imprez integracyjnych dla środowiska polskiego na Litwie, organizowanie imprez, związanych z polskimi tradycjami, kulturą, świętami narodowymi oraz organizacja zajęć sportowych, wyjazdów, konkursów itp. Przedstawiciel: Robert Sadowski (robert_sadovskij@yahoo.co.uk).

  Zapraszamy wszystkich chętnych dołączyć do nas! Członkiem klubu może zostać każdy, kto ma ukończonych 18 lat, ma mnóstwo pomysłów, idei i wyrazi chęć działania w klubie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Członkostwo zdobywa się w bardzo łatwy sposób. Są dwie możliwości:

  1.Przyjść na spotkanie, które odbywa się w co drugą środę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ulicy Naugarduko 76 w pokoju 406.

  2.Skontaktować się bezpośrednio z przewodniczącym działu poprzez podane wyżej kontakty.
  Więcej informacji o nas znajdą Państwo na stronie internetowej www.klubstudentow.lt oraz w serwisie społecznościowym Facebook pod nazwą „KSP”.

  Klub Studentów Polskich na Litwie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....