Więcej

  W Mickunach otwarto nowe polskie przedszkole

  Czytaj również...

  Budowa żłobka-przedszkola w Mickunach została sfinansowana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Fot. archiwum ASRW

  31 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego polskiego żłobka-przedszkola w Mickunach.

  Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski wraz z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść oraz starostą Mickun Renatą Mickiewicz, z kolei przedstawiciele rodziców przedszkolaków odsłonili tablicę informacyjną nowej placówki oświatowej rejonu wileńskiego.

  Ksiądz proboszcz Raimundas Macindulskas wyświęcił nowy gmach i udzielił błogosławieństwa zebranym.

  Uroczystość otwarcia nowego przedszkola swą obecnością zaszczycili dostojni goście: Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL, Stanisław Kargul, Radca-Minister, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Michał Mackiewicz, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, prezes Związku Polaków na Litwie, posłowie na Sejm RL Jarosław Narkiewicz i Leonard Talmont, Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz oraz Jan Sinicki, Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Rita Tamašunienė, zastępca dyrektora administracji, Renata Mickiewicz, starosta gminy Mickuny, Bernard Awłosewicz, dyrektor Szkoły Średniej w Mickunach, Renata Borusewicz, dyrektorka żłobka-przedszkola w Ławaryszkach. Goście złożyli życzenia oraz wręczyli prezenty dyrektorce żłobka-przedszkola w Mickunach Bożenie Pietrulewicz.

  Z programem artystycznym wystąpili najmłodsi: przedszkolacy oraz uczniowie klas początkowych Szkoły Średniej w Mickunach Fot. archiwum ASRW

  Z programem artystycznym wystąpili najmłodsi: przedszkolacy oraz uczniowie klas początkowych Szkoły Średniej w Mickunach. Maluchy zebrały gromkie oklaski, pięknie bowiem śpiewały, tańczyły oraz recytowały.

  Budowę nowego polskiego przedszkola w Mickunach rozpoczęto w czerwcu 2010 r. W nowej placówce oświatowej będą działały 2 grupy żłobkowe i 2 przedszkolne (ogółem 75 miejsc).  Budowa żłobka-przedszkola w Mickunach została sfinansowana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wartość projektu opiewała na prawie 2 mln Lt.

  W Mickunach działa również przedszkole litewskie. Przed rozpoczęciem budowy polskiego przedszkola, mimo wielokrotnie ponawianych próśb rodziców, kierownictwo przedszkola nie zgadzało się na otwarcie polskiej grupy. Jedynym rozwiązaniem była więc budowa nowej placówki. Samorząd na przeciągu wielu lat zabiegał o parcelę pod budowę, w administracji naczelnika powiatu wileńskiego stale jednak stawiane były jakieś przeszkody. Wreszcie, od marca br., polska społeczność Mickun może się cieszyć z nowego współczesnego żłobka-przedszkola, w którym, według słów kierowniczki przedszkola Bożeny Pietrulewicz, dzieci będą miały nie tylko wspaniałe warunki pobytu, lecz przede wszystkim – rozwoju.

  Obecnie prace renowacyjne trwają w 5 placówkach przedszkolnych rejonu wileńskiego: w Niemenczynie, Mejszagole, Kowalczukach, Niemieżu oraz w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach. Opracowywany jest także projekt renowacji Szkoły Średniej w Jałówce. Realizowane są projekty inwestycyjne w Wesołówce, Borejkowszczyźnie, Bujwidzach oraz Niemenczynie (internat szkolny).

   


   

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...