Więcej

  Akcja sprzątania „Darom 2011” już w najbliższą sobotę!

  Czytaj również...

  16 kwietnia br. (w sobotę) odbędzie się tradycyjna akcja sprzątania „DAROM 2011”, podczas której mieszkańcy z całej Litwy pomogą przyrodzie uwolnić się od śmieci. Akcja ma na celu rozwijanie myślenia ekologicznego oraz postawy obywatelskiej wśród mieszkańców, a także zachęcanie do aktywnej postawy wspólnot lokalnych.

  Przypominamy, iż 2011 r. jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów, dlatego się cieszymy, że sporo wolontariuszy, którzy się zarejestrowali na stronie internetowej akcji „DAROM 2011” (www.mesdarom.lt), dużo uwagi poświęca właśnie lasom.

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, trzeci rok z rzędu, bierze udział w tej akcji oraz zachęca do włączenia się do niej wszystkich mieszkańców, przedsiębiorstwa i organizacje rejonu wileńskiego.

  Wszyscy, którzy chcą dołączyć do akcji i posprzątać w swej gminie, informację dotyczącą miejsc sprzątania, zbioru śmieci oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych, mogą znaleźć na stronie internetowej „DAROM 2011” www.mesdarom.lt lub na stronie internetowej Samorządu rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt, czy też skontaktować się ze specjalistą Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Sandrą Latvėnienė (tel. 210 9688, tel. kom. 868353151, e-mail: s.latveniene@vilniaus-r.lt).

  Uprzejmie informujemy, iż śmieci będą wywożone wyłącznie z zarejestrowanych miejsc, toteż wspólnoty lokalne, które samodzielnie zorganizują sprzątanie określonego terytorium powinny poinformować o tym koordynatorów rejonu wileńskiego.

  Pracownicy administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zapraszani są do wzięcia udziału w sprzątaniu parku oraz pobrzeży jeziora Pikieliskiego (jez. Żałosy). Zbiórka o godz. 9.00 przy Dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach.

  W roku bieżącym akcja „DAROM 2011” zachęca do wielorazowego  wykorzystywania przedmiotów towarzyszących nam na co dzień, toteż wszyscy uczestnicy akcji zachęcani są do przyniesienia swych telefonów komórkowych oraz telefonów przyjaciół, z których już nikt nie korzysta. Kierownicy zarejestrowanych miejsc sprzątania zarejestrują zebrane telefony oraz przekażą je dla skupującej stare telefony spółki „Greenfone LT”. Zebrane za stare telefony pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb akcji „Darom”. Działające telefony oraz telefony odnowione przez specjalistów zostaną przekazane do ponownego użytku, telefony niedziałające zostaną przerobione.

  Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętna przyroda, do spotkania wiosny w bardziej czystym otoczenie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...