Ku uwadze przedsiębiorców rejonu wileńskiego

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego planuje realizację projektu sfinansowanego na podstawie poddziałania 2.2 „Wzmacnianie przedsiębiorczości oraz aktywności gospodarczej mieszkańców miejscowości wiejskich” II priorytetu „Wzmacnianie inicjatyw lokalnych oraz partnerstwa, urozmaicanie gospodarki wiejskiej” Strategii Rozwoju Regionalnego Rejonu Wileńskiego.

W trakcie realizacji projektu przedsiębiorcom oraz (lub) ich przedstawicielom będą organizowane różnorodne szkolenia i konferencje. Planowane są również spotkania przedsiębiorców mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie działalności gospodarczo-komercyjnej, a także wyjazdy na wystawy organizowane na Litwie i za granicą.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w działalności projektu, zapraszamy na spotkanie, podczas którego planowane jest ustalenie liczby potencjalnych uczestników projektu, ich zapotrzebowań oraz oczekiwań, czekamy także na Państwa propozycje.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 15.00 w siedzibie administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, pod adresem: ul. Rinktinės 50, Wilno, pok. nr 211.

Szczegółowych informacji udziela gł. specjalista Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Elina Dowgierd, tel.: (8 5) 275 2463, kom.: 861623906.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest otwarty na Państwa propozycje i oczekuje owocnej współpracy.