Więcej

  Cenny wkład w przygotowanie kadry inteligencji oraz rozwój turystyki na Wileńszczyźnie

  Czytaj również...

  W dn. 19 kwietnia br. w Wilnie doszło do spotkania władz rejonu wileńskiego na czele z mer Marią Rekść z prof. Zygmuntem Józefem Przychodzeniem, prorektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

  W grudniu 2010 r., kiedy profesor kończył swoją pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), radny Michał Treszczyński w imieniu Pani mer wręczył mu dyplom uznania „Za wkład w przygotowanie kadry inteligencji oraz rozwój turystyki na Wileńszczyźnie“.

  Na przeciągu 15 lat profesor był pełnomocnikiem rektora SGGW ds. kontaktów ze szkołami na Wschodzie. Profesor Z. J. Przychodzeń przyczynił się wydatnie do tego, że po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Rolniczej w Białej Wace (w rejonie wileńskim) ponad 250 osób mogło podjąć studia na różnych kierunkach SGGW i uzyskać dyplom inżyniera lub magistra. Dzięki niemu studia na SGGW podjęło również kilkadziesiąt osób z różnych szkół Wileńszczyzny.

  Inicjatorem spotkania władz szkoły i przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego był właśnie radny Michał Treszczyński, który, jako nauczyciel Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, wspólnie z kilkoma innymi nauczycielami z Białej Waki od lat współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych do niedawna był właśnie prof. Zygmunt Józef Przychodzeń. Ta wieloletnia współpraca zaowocowała rozwojem możliwości turystycznych rejonu wileńskiego, pojawieniem się kilkunastu zagród agroturystycznych, nowym kierunkiem nauki w Szkole w Białej Wace: organizacja turystyki wiejskiej, zorganizowaniem 12 konferencji naukowych, po których zostały wydane zaprezentowane referaty służące za pomoce dydaktyczne dla młodzieży kierunku turystyka wiejska, wyszkoleniem młodej kadry inteligencji Wileńszczyzny. Część z nich pracuje również w starostwach rejonu i Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

  Na spotkaniu z gośćmi w Wilnie był również obecny wicemer Gabriel Jan Mincewicz.

  Dzień wcześniej goście odwiedzili szereg placówek i urzędów, w rejonie wileńskim: mieszczącą się w Białej Wace Wileńską Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa, Szkołę Średnią im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, w rejonie solecznickim odbyli spotkanie z zastępcą kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Henrykiem Danulewiczem, odwiedzili Szkołę Średnią im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Szkołę Średnią im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Szkołę Średnią im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, byli na grobie Anny Krepsztul, przy jej domu.

  Przedstawiciele warszawskiej uczelni zostawili materiały dotyczące możliwości podjęcia studiów na prywatnej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, złożyli propozycję nieodpłatnego udziału zainteresowanych nowoczesnymi technologiami rolniczymi podczas specjalnego seminarium w Olecku lub nawet zaproponowali zorganizowanie  szkoleń na Wileńszczyźnie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...