Cenny wkład w przygotowanie kadry inteligencji oraz rozwój turystyki na Wileńszczyźnie

W dn. 19 kwietnia br. w Wilnie doszło do spotkania władz rejonu wileńskiego na czele z mer Marią Rekść z prof. Zygmuntem Józefem Przychodzeniem, prorektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

W grudniu 2010 r., kiedy profesor kończył swoją pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), radny Michał Treszczyński w imieniu Pani mer wręczył mu dyplom uznania „Za wkład w przygotowanie kadry inteligencji oraz rozwój turystyki na Wileńszczyźnie“.

Na przeciągu 15 lat profesor był pełnomocnikiem rektora SGGW ds. kontaktów ze szkołami na Wschodzie. Profesor Z. J. Przychodzeń przyczynił się wydatnie do tego, że po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Rolniczej w Białej Wace (w rejonie wileńskim) ponad 250 osób mogło podjąć studia na różnych kierunkach SGGW i uzyskać dyplom inżyniera lub magistra. Dzięki niemu studia na SGGW podjęło również kilkadziesiąt osób z różnych szkół Wileńszczyzny.

Inicjatorem spotkania władz szkoły i przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego był właśnie radny Michał Treszczyński, który, jako nauczyciel Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa, wspólnie z kilkoma innymi nauczycielami z Białej Waki od lat współpracuje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych do niedawna był właśnie prof. Zygmunt Józef Przychodzeń. Ta wieloletnia współpraca zaowocowała rozwojem możliwości turystycznych rejonu wileńskiego, pojawieniem się kilkunastu zagród agroturystycznych, nowym kierunkiem nauki w Szkole w Białej Wace: organizacja turystyki wiejskiej, zorganizowaniem 12 konferencji naukowych, po których zostały wydane zaprezentowane referaty służące za pomoce dydaktyczne dla młodzieży kierunku turystyka wiejska, wyszkoleniem młodej kadry inteligencji Wileńszczyzny. Część z nich pracuje również w starostwach rejonu i Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Na spotkaniu z gośćmi w Wilnie był również obecny wicemer Gabriel Jan Mincewicz.

Dzień wcześniej goście odwiedzili szereg placówek i urzędów, w rejonie wileńskim: mieszczącą się w Białej Wace Wileńską Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa, Szkołę Średnią im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, w rejonie solecznickim odbyli spotkanie z zastępcą kierownika Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Henrykiem Danulewiczem, odwiedzili Szkołę Średnią im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Szkołę Średnią im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Szkołę Średnią im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, byli na grobie Anny Krepsztul, przy jej domu.

Przedstawiciele warszawskiej uczelni zostawili materiały dotyczące możliwości podjęcia studiów na prywatnej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, złożyli propozycję nieodpłatnego udziału zainteresowanych nowoczesnymi technologiami rolniczymi podczas specjalnego seminarium w Olecku lub nawet zaproponowali zorganizowanie  szkoleń na Wileńszczyźnie.