Stabilna władza jest korzystna przede wszystkim dla mieszkańców

Mer Maria Rekść zaznaczyła, że będzie stale dążyła do polepszania jakości życia w każdym zakątku rejonu Fot. archiwum ASRW

15 kwietnia br. podczas pierwszego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego kadencji na l. 2011-2015 już po raz trzeci merem została wybrana Maria Rekść. Na panią M. Rekść swój głos oddało 22 radnych z 27-osobowej Rady samorządu.

W swym przemówieniu wyborczym mer zaznaczyła, że, w przypadku jej wybrania, wesprze wszelkie konstruktywne propozycje wszystkich radnych, które mają na celu dobrobyt mieszkańców rejonu wileńskiego, będzie również nadal podejmować wszystkie możliwe działania dążąc do realizacji strategicznych celów rejonu.

Mer mówiła również o znaczeniu, jakie ma aktywne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych: „Jednym z najważniejszych kierunków programu jest pozyskiwanie inwestycji. Dążymy do maksymalnego skorzystania ze wsparcia Unii Europejskiej oraz partnerów zagranicznych. Otrzymane dzięki naszym wysiłkom środki pozabudżetowe z różnych projektów staną się niemałym wsparciem finansowym w trakcie realizacji programu wyborczego, skierowanego na polepszenie jakości życia mieszkańców rejonu. Korzystając ze wsparcia unijnego należy opracować jak najwięcej różnorodnych planów (specjalnych, strategicznych, inwestycyjnych), dokumentacji technicznej, należy składać wnioski, wspierać wnioskodawców, pozyskując tym samym coraz więcej inwestycji. Jednym z kierunków planowania budżetu jest kofinansowanie i realizacja projektów inwestycyjnych. Obecnie opracowanych i realizowanych jest około 70 projektów”.

W Ostrej Bramie ks. Tadeusz Jasiński odprawił Mszę św. w intencji nowych władz samorządu Fot. archiwum ASRW

Mer stwierdziła, że będzie stale dążyła do „polepszania jakości życia w każdym zakątku naszego rejonu, by wszystkim tu się dobrze mieszkało i pracowało. By wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego mogli być dumni ze swego rejonu. Myślę, przy współpracy z mieszkańcami rejonu nam się to uda”.

Po raz pierwszy radni samorządu złożyli przysięgę z ręką na Konstytucji Republiki Litewskiej, po czym złożyli swe podpisy na tekście przysięgi. Radni otrzymali legitymacje, odznaczenia członkowskie, mer uroczyście wręczono regalia. Błogosławieństwa nowo wybranej Radzie udzielił ks. Tadeusz Jasiński z kościoła pw. Św. Archanioła Rafała w Wilnie.

Wicemerami Samorządu Rejonu Wileńskiego zostali Gabriel Jan Mincewicz oraz Czesław Olszewski, stanowisko dyrektora administracji ponownie powierzono Lucynie Kotłowskiej, zastępcami dyrektora zostali: Rita Tamašunienė i Władysław Kondratowicz.

Zatwierdzone zostały również składy komitetów Rady.

Wicemer Czesław Olszewski został upoważniony do reprezentowania Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas walnych zebrań akcjonariuszy spółek „Vilniaus vandenys” i „VAATC”.


Na panią M. Rekść swój głos oddało 22 radnych z 27-osobowej Rady samorządu Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

 

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

 

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW