Więcej

  Stabilna władza jest korzystna przede wszystkim dla mieszkańców

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść zaznaczyła, że będzie stale dążyła do polepszania jakości życia w każdym zakątku rejonu Fot. archiwum ASRW

  15 kwietnia br. podczas pierwszego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego kadencji na l. 2011-2015 już po raz trzeci merem została wybrana Maria Rekść. Na panią M. Rekść swój głos oddało 22 radnych z 27-osobowej Rady samorządu.

  W swym przemówieniu wyborczym mer zaznaczyła, że, w przypadku jej wybrania, wesprze wszelkie konstruktywne propozycje wszystkich radnych, które mają na celu dobrobyt mieszkańców rejonu wileńskiego, będzie również nadal podejmować wszystkie możliwe działania dążąc do realizacji strategicznych celów rejonu.

  Mer mówiła również o znaczeniu, jakie ma aktywne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych: „Jednym z najważniejszych kierunków programu jest pozyskiwanie inwestycji. Dążymy do maksymalnego skorzystania ze wsparcia Unii Europejskiej oraz partnerów zagranicznych. Otrzymane dzięki naszym wysiłkom środki pozabudżetowe z różnych projektów staną się niemałym wsparciem finansowym w trakcie realizacji programu wyborczego, skierowanego na polepszenie jakości życia mieszkańców rejonu. Korzystając ze wsparcia unijnego należy opracować jak najwięcej różnorodnych planów (specjalnych, strategicznych, inwestycyjnych), dokumentacji technicznej, należy składać wnioski, wspierać wnioskodawców, pozyskując tym samym coraz więcej inwestycji. Jednym z kierunków planowania budżetu jest kofinansowanie i realizacja projektów inwestycyjnych. Obecnie opracowanych i realizowanych jest około 70 projektów”.

  W Ostrej Bramie ks. Tadeusz Jasiński odprawił Mszę św. w intencji nowych władz samorządu Fot. archiwum ASRW

  Mer stwierdziła, że będzie stale dążyła do „polepszania jakości życia w każdym zakątku naszego rejonu, by wszystkim tu się dobrze mieszkało i pracowało. By wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego mogli być dumni ze swego rejonu. Myślę, przy współpracy z mieszkańcami rejonu nam się to uda”.

  Po raz pierwszy radni samorządu złożyli przysięgę z ręką na Konstytucji Republiki Litewskiej, po czym złożyli swe podpisy na tekście przysięgi. Radni otrzymali legitymacje, odznaczenia członkowskie, mer uroczyście wręczono regalia. Błogosławieństwa nowo wybranej Radzie udzielił ks. Tadeusz Jasiński z kościoła pw. Św. Archanioła Rafała w Wilnie.

  Wicemerami Samorządu Rejonu Wileńskiego zostali Gabriel Jan Mincewicz oraz Czesław Olszewski, stanowisko dyrektora administracji ponownie powierzono Lucynie Kotłowskiej, zastępcami dyrektora zostali: Rita Tamašunienė i Władysław Kondratowicz.

  Zatwierdzone zostały również składy komitetów Rady.

  Wicemer Czesław Olszewski został upoważniony do reprezentowania Samorządu Rejonu Wileńskiego podczas walnych zebrań akcjonariuszy spółek „Vilniaus vandenys” i „VAATC”.


  Na panią M. Rekść swój głos oddało 22 radnych z 27-osobowej Rady samorządu Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

   

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

   

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...