Więcej

  Maj, polski Maj!

  Czytaj również...

  W tym roku w Wilnie Polacy nie organizują marszu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pierwsze dni ostatniego miesiąca wiosny tradycyjnie charakteryzują się mocnym polskim akcentem za sprawą obchodzonych 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Konstytucji 3 Maja.

  W tym roku polski akcent wzmocniła ceremonia beatyfikacyjna Papieża Polaka — Jana Pawła II, która odbyła się 1 maja w Rzymie. We włoskiej stolicy, w dniach 1-2 maja, odbywa się też Światowe Spotkanie Polonii, w której uczestniczą przedstawiciele polonijnych organizacji z całego światu. W spotkaniach oraz w uroczystościach i imprezach okolicznościowych bierze udział liczna grupa Polaków z Litwy, wśród której są posłowie na Sejm, merowie rejonów oraz prezesi i przedstawiciele licznych polskich organizacji na Litwie.

  Światowe Spotkanie Polonii odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego oraz J. E. ks. kardynała Stanisława Dziwisza. W Spotkaniach weźmie też udział liczna grupa przedstawicieli polskich władz z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem na czele.

  — Chciałbym, żeby była to okazja, aby naszym rodakom mieszkającym w Polsce przypomnieć, że mają rodaków poza granicami kraju i że mamy w stosunku do nich zobowiązania. Musimy się dzielić tym co mamy — powiedział dziennikarzom marszałek Borusewicz. Dodał też, że Polska jest krajem na tyle zasobnym, że jest w stanie się dzielić. Poinformował również, że Senat w ciągu 20 lat swojego funkcjonowania przeznaczył na pomoc rodakom za granicą na łączną sumą około 850 mln zł. Największa cześć tej pomocy jest kierowana do Polaków mieszkających właśnie na Litwie oraz Białorusi.

  Światowe Spotkanie Polonii zakończyło się wczoraj udziałem Polonusów we Mszy Świętej Dziękczynnej sprawowanej w Bazylice Św. Piotra. Artystycznym finałem Spotkania Polonii był uroczysty koncert „Missa Magna Beatificationis” w kościele św. Ignacego Loyoli w Rzymie, z udziałem przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, Parlamentu RP, Episkopatu Polski oraz wielu gości z Polski i ze świata.

  Tymczasem dziś, 3 maja, w Polsce i na świecie będą kontynuowane uroczystości, tym razem z okazji obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku również na Litwie obchody 3-majowe mają bardziej oficjalny charakter, aczkolwiek nie przewidziano tu wielu imprez.

  Litewski Sejm bowiem dopiero w przededniu świąt przyjął rezolucję w sprawie Konstytucji 3 Maja. W rezolucji „W sprawie 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów” stwierdza się, że uchwalona w 1791 roku Konstytucja stanowi część spuścizny historycznej państwa litewskiego, toteż Sejm apeluje i zachęca społeczeństwo i instytucje państwowe do należytego uczczenia 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

  Jedną z głównych na Litwie, a zarazem tradycyjnych uroczystości odchodów Konstytucji 3 Maja będzie ceremonia złożenia wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, delegacje polskich organizacji na Litwie oraz rzesze litewskich Polaków.

   

  S. T.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...