Więcej

  220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Czytaj również...

  Delegacja władz Samorządu Rejonu Wileńskiego składa wieniec przy Mauzoleum Marszałka. Fot. Jan Lewicki

  We wtorek, 3 maja, przy płycie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie licznie zgromadzili się przedstawiciele społeczności polskiej, by uczcić święto Konstytucji 3 Maja.

  Biało-czerwone wieńce i kwiaty przy dźwiękach werbli złożyli pracownicy polskiego korpusu dyplomatycznego w Wilnie na czele z ambasadorem RP Januszem Skolimowskim, przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z przewodniczącym AWPL, posłem do Parlamentu Europejskiego Waldemarem Tomaszewskim, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, wicemerowie Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski, sekretarz Rady samorządu Renata Cytacka, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska wraz z zastępcą Ritą Tamašunienė, kierownik Wydziału Oświaty samorządu Lilia Andruszkiewicz, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, delegacje organizacji społecznych polskich placówek oświatowych Wilna i rejonu wileńskiego. Przy mauzoleum Marszałka wartę honorową pełnili kombatanci.

  Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski podkreślił, że święto Konstytucji 3 Maja jest radosnym świętem prawdziwego zderzenia czynu ducha i nadziei Fot. Jan Lewicki

  Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski w swym przemówieniu zaznaczył, że uroczystość Konstytucji 3 Maja odbywa się w szczególnym czasie, czyli 2 dni po beatyfikacji Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Podkreślił, że święto Konstytucji 3 Maja jest radosnym świętem prawdziwego zderzenia czynu ducha i nadziei, przykładem ówczesnej myśli nowatorskiej.

  Stwierdził, że Sejm Litwy przyjął rezolucję „O 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”, w której jest zaznaczone, że Konstytucja 3 Maja oraz akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów są „częścią wspólnego historycznego dziedzictwa Litwy i Polski. „Niech więc ten dzień będzie okazją do refleksji i zadumy nad losem naszych narodów” – podsumował Skolimowski.

  Życzył zgromadzonej społeczności polskiej wszelkiej pomyślności. Poproszony o modlitwę ks. Jacek Paszenda przypomniał, że 3 Maja jest też świętem NMP Królowej Polski, rodowodem sięgające do ważnego wydarzenia historycznego, jakim były śluby króla polskiego Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r. w Katedrze Lwowskiej. Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą za patronkę Rzeczypospolitej, zobowiązując się zarazem do uwolnienia ludu od nadmiernych ucisków i ciężarów. Kapłan wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę. Uroczystość na Rossie zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

  Jan Lewicki


  Przy mauzoleum Marszałka wartę honorową pełnili kombatanci Fot. archiwum ASRW

  Ks. Jacek Paszenda wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...