220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Delegacja władz Samorządu Rejonu Wileńskiego składa wieniec przy Mauzoleum Marszałka. Fot. Jan Lewicki

We wtorek, 3 maja, przy płycie Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie licznie zgromadzili się przedstawiciele społeczności polskiej, by uczcić święto Konstytucji 3 Maja.

Biało-czerwone wieńce i kwiaty przy dźwiękach werbli złożyli pracownicy polskiego korpusu dyplomatycznego w Wilnie na czele z ambasadorem RP Januszem Skolimowskim, przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z przewodniczącym AWPL, posłem do Parlamentu Europejskiego Waldemarem Tomaszewskim, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, wicemerowie Samorządu Rejonu Wileńskiego Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski, sekretarz Rady samorządu Renata Cytacka, dyrektor administracji samorządu Lucyna Kotłowska wraz z zastępcą Ritą Tamašunienė, kierownik Wydziału Oświaty samorządu Lilia Andruszkiewicz, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, delegacje organizacji społecznych polskich placówek oświatowych Wilna i rejonu wileńskiego. Przy mauzoleum Marszałka wartę honorową pełnili kombatanci.

Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski podkreślił, że święto Konstytucji 3 Maja jest radosnym świętem prawdziwego zderzenia czynu ducha i nadziei Fot. Jan Lewicki

Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski w swym przemówieniu zaznaczył, że uroczystość Konstytucji 3 Maja odbywa się w szczególnym czasie, czyli 2 dni po beatyfikacji Wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Podkreślił, że święto Konstytucji 3 Maja jest radosnym świętem prawdziwego zderzenia czynu ducha i nadziei, przykładem ówczesnej myśli nowatorskiej.

Stwierdził, że Sejm Litwy przyjął rezolucję „O 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów”, w której jest zaznaczone, że Konstytucja 3 Maja oraz akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów są „częścią wspólnego historycznego dziedzictwa Litwy i Polski. „Niech więc ten dzień będzie okazją do refleksji i zadumy nad losem naszych narodów” – podsumował Skolimowski.

Życzył zgromadzonej społeczności polskiej wszelkiej pomyślności. Poproszony o modlitwę ks. Jacek Paszenda przypomniał, że 3 Maja jest też świętem NMP Królowej Polski, rodowodem sięgające do ważnego wydarzenia historycznego, jakim były śluby króla polskiego Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r. w Katedrze Lwowskiej. Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą za patronkę Rzeczypospolitej, zobowiązując się zarazem do uwolnienia ludu od nadmiernych ucisków i ciężarów. Kapłan wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę. Uroczystość na Rossie zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

Jan Lewicki


Przy mauzoleum Marszałka wartę honorową pełnili kombatanci Fot. archiwum ASRW

Ks. Jacek Paszenda wezwał zebranych do modlitwy za Ojczyznę Fot. archiwum ASRW