Podczas posiedzenia Rady powołano kolegium, komisje, zatwierdzono środki na remont dróg

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z wicemerami Gabrielem Janem Mincewiczem i Czesławem Olszewskim Fot. archiwum ASRW

29 kwietnia br. podczas drugiego posiedzenia Rady samorządu nowej kadencji, powołano kolegium Rady, komisję ds. etyki, komisje administracyjną i antykorupcyjną, zostali również wybrani przedstawiciele samorządu reprezentujący urząd w różnorodnych instytucjach.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 3 lat działalność spółki „Nemenčinės komunalininkas” przynosi zysk. Pozytywny wynik finansowy został osiągnięty zawdzięczając mocnej bazie materialnej, poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii, pozyskiwaniu wykwalifikowanych specjalistów, inwestycji, wykorzystaniu walorów rynku. W 2010 r. spółka wymieniła ogółem 2194 m sieci cieplnych w Bujwidziszkach, Awiżeniach oraz Niemenczynie. W kotłowni w Rudowsiach został zamontowany nowy kocioł ogrzewający wodę, wymieniono kotły w Bukiszkach, Bezdanach oraz Kabiszkach. W kotłowni w Sużanach zamontowano dodatkowy kocioł ogrzewający wodę. W kotłowni w Rudowsiach zostały wymienione okna, odremontowano dach, zbudowano magazyn na węgiel kamienny. Odremontowane zostały 4 pompy termofikacyjne, wymieniono również osprzęt sieci cieplnych w miejscowości Kabiszki.

Radni, po zapoznaniu się z działalnością spółki oraz jej wynikami, absolutną większością głosów postanowili zatwierdzić zestaw sprawozdań finansowych spółki „Nemenčinės komunalininkas” za rok 2010.

Radni zatwierdzili podział środków finansowych programu doglądu i rozwoju dróg na budowę oraz remont ulic i dróg lokalnych rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

Absolutną większością głosów został zatwierdzony podział środków finansowych programu doglądu i rozwoju dróg na budowę oraz remont ulic i dróg lokalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego. W 2011 r. Litewska Dyrekcja Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji wydzieliła na te cele ponad 4 mln Lt. Niestety, wydzielone środki nie spełniają realnych zapotrzebowań, są niewystarczające do rekonstrukcji oraz doglądu dróg i ulic wszystkich gmin, a także zapewnienia bezpiecznego ruchu drogowego. Dzięki wysiłkom administracji na ulepszenie infrastruktury komunikacji pozyskano dodatkowe finansowanie. W roku bieżącym administracja państwowa podpisała już trzy umowy dotyczące rekonstrukcji dróg i ulic (środki unijne, państwowe oraz samorządowe): ul. Molėtų, w. Duża Rzesza, gmina rzeszańska (prawie 5 mln 152 tys. Lt), ul. Draugystės, w. Bukiszki, gmina awiżeńska (prawie 1 mln Lt), droga od ul. Geležinkelio do ul. Ąžuolynės w Bezdanach, gmina bezdańska (prawie 1 mln 580 tys. Lt). Prace już trwają.

W planach jest również wykonanie rekonstrukcji ulic w następujących miejscowościach: w. Gałgi, gmina mickuńska, w. Niemież, w. Kuprianiszki oraz w. Skojdziszki w gminie niemieskiej.

W końcu 2010 r. samorząd zwrócił się z wnioskiem do Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych w sprawie wydzielenia prawie 10 mln Lt finansowania bezpośredniego na rekonstrukcję lokalnych dróg i ulic. Finansowanie, jak na razie, nie jest jeszcze zatwierdzone.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła ustalić liczbę kompletów klas szkół ogólnokształcących oraz grup nauczania przedszkolnego na rok szkolny 2011-2012 oraz zatwierdzić modele organizacyjne nauczania przedszkolnego i liczbę grup nauczania przedszkolnego w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego w roku szkolnym 2011-2012. Grupy oraz modele zostały zatwierdzone uwzględniając prośby rodziców, kierowników placówek oświatowych, a także skład narodowościowy rejonu oraz kierując się zasadą „szkoła bliżej dziecka”.