Samorząd owocnie współpracuje z Litewską Giełdą Pracy

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski oraz kierownik Wydziału Gospodarki i Mienia Beata Maluszycka w dn. 6 maja br. wzięli udział w obchodach 20-lecia Litewskiej Giełdy Pracy.

W imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść i dyrektora administracji Lucyny Kotłowskiej przedstawiciele samorządu wręczyli dyrektorowi Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy Juozasowi Kankevičiusowi dyplomy uznania.

Składając życzenia kierownictwu oraz pracownikom giełdy pracy, zastępca mera Cz. Olszewski stwierdził, że współpraca samorządu z giełdą pracy jest bardzo konkretna, oba urzędy problemy mieszkańców rozstrzygają codziennie. „Będziemy nadal kontynuowali naszą pomyślną współpracę, nadal będziemy operatywnie rozwiązywać problemy, z którymi borykają się nasi mieszkańcy” – zaznaczył wicemer.

Podczas prezentacji zastępca kierownika Wydziału ds. Zasobów Pracy Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy Rasa Montvilienė zaznaczyła, że w ciągu 20 lat istnienia giełdy pracy zarejestrowano 948975 bezrobotnych, zatrudniono 411095 osób.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu niesienie pomocy przedsiębiorcom w zachowaniu miejsc pracy, współpracuje z giełdą pracy w Wilnie w ramach projektu „Tymczasowe zatrudnienie”. Projekt jest skierowany do pracowników tych firm, które borykają się z problemami natury finansowej. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawcom przysługuje rekompensata w wysokości 100% wynagrodzenia, jeżeli ich pracownicy są zatrudnieni nie w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonują w spółce prace publiczne. W ofertach pracodawcy powinni wskazać przyczyny planowanych robót publicznych, liczbę pracowników, zakres pracy, czas trwania pracy, terminy. Projekt potrwa do 2012 r.

Wspólnie z giełdą pracy Samorząd Rejonu Wileńskiego organizuje również roboty publiczne. Ma to na celu niesienie pomocy bezrobotnym w szybszej integracji na rynku pracy, stworzenie im warunków zarobkowania. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego co roku zatwierdza program robót publicznych, przeznacza na to środki. W roku bieżącym planuje się powołanie nowych 142 miejsc pracy (średni okres zatrudnienia – 3 miesiące; w ciągu roku planuje się zatrudnić do 500 osób). W 2011 r. na te cele samorząd przeznaczył 608 tys. Lt (w 2009 r. – ponad 673 tys. Lt i zatrudnił 537 osób, w 2010 r. przeznaczył ponad 796 tys. i zatrudnił 400 osób).

Program robót publicznych obejmuje prace związane z uporządkowaniem terenu przy szkołach, przedszkolach, żłobkach, szpitalach, obejmuje również zakres prac, które nie potrzebują odpowiedniej kwalifikacji przy budowie oraz drobnych remontach, są to również prace przy uporządkowaniu terenów leśnych, cmentarzy, parków publicznych. W danych wypadkach w celu zatrudnienia pracowników do wykonania powyższych prac miejscowe giełdy pracy współpracują za starostami rejonu.