Więcej

  W rejonie wileńskim powstanie pierwsza szkoła katolicka?

  Czytaj również...

  Uroczysta chwila podpisania umowy Fot. archiwum ASRW

  10 maja br. mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść złożyła podpis pod umową z Wileńskim Towarzystwem Salezjańskim reprezentowanym przez ks. teol. lic. Alessandro Barelli SDB. Umowa ma na celu zapewnienie wychowania katolickiego w Szkole Średniej im. św. Stanisława Bosko w Jałówce.

  Zawierając umowę Salezjanie zobowiązali się do przedstawienia kandydatury księdza, który w przyszłości ma pełnić funkcje kapelana szkoły. Jest to kolejny krok, jaki ta szkoła poczyniła w kierunku uzyskania statusu katolickiej placówki oświatowej: szkoła ma już swego patrona, zatwierdzone przez radę samorządu atrybuty, m.in. sztandar z podobizną patrona. Szkoła posiada długoletnie tradycje związane z katolickim kierunkiem wychowania.

  Kapelan ma organizować działalność pozalekcyjną w szkole oraz poza szkołą, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, dni skupienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, będzie również odprawiał Msze św. i nabożeństwa (majowe, czerwcowe i in.), będzie także uczestniczył w posiedzeniach rady nauczycieli, współpracując z kierownictwem szkoły będzie organizował obozy i pielgrzymki (do Ostrej Bramy, domku św. Faustyny, Kalwarii Wileńskiej oraz rowerami do Szumsku, Odpustów Matki Boskiej w Trokach i in.), przedsięwzięcia religijne, spotkania indywidualne z księdzem dla uczniów i nauczycieli i in.

  Umowa zapewnia wolność wyboru nie brania udziału w oferowanym programie religijnym.

  Dyrektor Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz ks. teol. lic. Alessandro Barelli SDB Fot. archiwum ASRW

  W uroczystym podpisaniu umowy wzięli również udział: ks. Stefano Martoglio, st. ksiądz Inspektoratu Litwy, Piemontu, Doliny Aosty, pracujący we Włoszech ks. Jacek Jankosz, ks. Tadeusz Jasiński z Wileńskiej Parafii św. Archanioła Rafała, ks. Jacek Paszenda SDB z Wileńskiej Parafii św. Jana Bosko oraz ks. Ireneusz Piekorz, który będzie pełnił funkcje kapelana w Szkole Średniej im. Jana Bosko w Jałówce.

  Samorząd na spotkaniu reprezentowali: mer Maria Rekść, która złożyła podpis na umowie, wicemer Czesław Olszewski, zastępca dyrektora administracji Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji Bożena Macinkiewicz oraz dyrektor Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech.

  Towarzystwo Salezjańskie założył św. ks. Jan Bosko w 1859 r. we Włoszech. Na Litwie Salezjanie działają od roku 1934.

  Samorząd pielęgnuje wartości chrześcijańskie, duchowe i moralne, wspiera Szkołę Średnią im. św. Jana Bosko w Jałówce w dążeniu do uzyskania statusu pierwszej katolickiej placówki oświatowej w rejonie wileńskim.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...