W rejonie wileńskim powstanie pierwsza szkoła katolicka?

Uroczysta chwila podpisania umowy Fot. archiwum ASRW

10 maja br. mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść złożyła podpis pod umową z Wileńskim Towarzystwem Salezjańskim reprezentowanym przez ks. teol. lic. Alessandro Barelli SDB. Umowa ma na celu zapewnienie wychowania katolickiego w Szkole Średniej im. św. Stanisława Bosko w Jałówce.

Zawierając umowę Salezjanie zobowiązali się do przedstawienia kandydatury księdza, który w przyszłości ma pełnić funkcje kapelana szkoły. Jest to kolejny krok, jaki ta szkoła poczyniła w kierunku uzyskania statusu katolickiej placówki oświatowej: szkoła ma już swego patrona, zatwierdzone przez radę samorządu atrybuty, m.in. sztandar z podobizną patrona. Szkoła posiada długoletnie tradycje związane z katolickim kierunkiem wychowania.

Kapelan ma organizować działalność pozalekcyjną w szkole oraz poza szkołą, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, dni skupienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, będzie również odprawiał Msze św. i nabożeństwa (majowe, czerwcowe i in.), będzie także uczestniczył w posiedzeniach rady nauczycieli, współpracując z kierownictwem szkoły będzie organizował obozy i pielgrzymki (do Ostrej Bramy, domku św. Faustyny, Kalwarii Wileńskiej oraz rowerami do Szumsku, Odpustów Matki Boskiej w Trokach i in.), przedsięwzięcia religijne, spotkania indywidualne z księdzem dla uczniów i nauczycieli i in.

Umowa zapewnia wolność wyboru nie brania udziału w oferowanym programie religijnym.

Dyrektor Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz ks. teol. lic. Alessandro Barelli SDB Fot. archiwum ASRW

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli również udział: ks. Stefano Martoglio, st. ksiądz Inspektoratu Litwy, Piemontu, Doliny Aosty, pracujący we Włoszech ks. Jacek Jankosz, ks. Tadeusz Jasiński z Wileńskiej Parafii św. Archanioła Rafała, ks. Jacek Paszenda SDB z Wileńskiej Parafii św. Jana Bosko oraz ks. Ireneusz Piekorz, który będzie pełnił funkcje kapelana w Szkole Średniej im. Jana Bosko w Jałówce.

Samorząd na spotkaniu reprezentowali: mer Maria Rekść, która złożyła podpis na umowie, wicemer Czesław Olszewski, zastępca dyrektora administracji Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Informacji Bożena Macinkiewicz oraz dyrektor Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech.

Towarzystwo Salezjańskie założył św. ks. Jan Bosko w 1859 r. we Włoszech. Na Litwie Salezjanie działają od roku 1934.

Samorząd pielęgnuje wartości chrześcijańskie, duchowe i moralne, wspiera Szkołę Średnią im. św. Jana Bosko w Jałówce w dążeniu do uzyskania statusu pierwszej katolickiej placówki oświatowej w rejonie wileńskim.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW