Więcej

  25-lecie kapłaństwa ks. hm. Dariusza Stańczyka

  Czytaj również...

  18 maja bieżącego roku ksiądz harcmistrz Dariusz Stańczyk obchodzi jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Przed dwudziestoma laty ksiądz Dariusz przybył z Polski do pracy na Wileńszczyźnie. W tym czasie energiczny i zawsze pogodny kapłan dużo zdziałał dla miejscowej wspólnoty wiernych.

  Pracował w Kalwarii Wileńskiej, Taboryszkach, Szumsku i w parafii św. siostry Faustyny na Antokolu. Inicjował i prowadził budowę wielu obiektów sakralnych – z jego inicjatywy powstały albo zostały odbudowane kaplice, powstał pierwszy na Litwie kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, kościół pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, pierwszy na Litwie pomnik Jana Pawła II w Kowalczukach.

  Od początku swej działalności na Wileńszczyźnie ksiądz Dariusz współpracował z młodzieżą szkolną i studencką. Za jego staraniem odrodziło się przedwojenne harcerstwo na Litwie, powstały nowe drużyny w Wilnie i rejonie wileńskim. Pod jego przewodnictwem zostały zrealizowane liczne pielgrzymki rowerowe śladamami świętych, błogosławionego Jana Pawła II i do miejsc historycznych. Młodzież wileńska wędrowała wraz z księdzem szlakami Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej.

  Od początku ksiądz Dariusz był gorliwym obrońcą i ambasadorem kultu Bożego Miłosierdzia na Litwie i miejsca objawień na Antokolu, gdzie znajduje się klasztor św. siostry Faustyny Kowalskiej. Przez wiele lat wierni gromadzili się na polowych mszach świętych sprawowanych przez księdza. W tym roku, podczas wielkanocnej rezurekcji, ksiądz Dariusz przedstawił wiernym pierwszy na Litwie pomnik Jezusa Miłosiernego, który zostanie złożony jako wotum dziękczynne za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II.

  Za pracę duszpasterską i społeczną w 2003 roku ksiądz Dariusz Stańczyk został uhonorowany tytułem Polaka Roku na Wileńszczyźnie. Nieco później został Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego. Do dziś aktywnie działa z wileńską młodzieżą i pełni posługę kapłańską.

  Harcerze i harcerki
  Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej
  www.whm.lt

  Studenci ze Stowarzyszenia
  „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła II
  www.whm.lt/jp2

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...