25-lecie kapłaństwa ks. hm. Dariusza Stańczyka

18 maja bieżącego roku ksiądz harcmistrz Dariusz Stańczyk obchodzi jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Przed dwudziestoma laty ksiądz Dariusz przybył z Polski do pracy na Wileńszczyźnie. W tym czasie energiczny i zawsze pogodny kapłan dużo zdziałał dla miejscowej wspólnoty wiernych.

Pracował w Kalwarii Wileńskiej, Taboryszkach, Szumsku i w parafii św. siostry Faustyny na Antokolu. Inicjował i prowadził budowę wielu obiektów sakralnych – z jego inicjatywy powstały albo zostały odbudowane kaplice, powstał pierwszy na Litwie kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, kościół pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, pierwszy na Litwie pomnik Jana Pawła II w Kowalczukach.

Od początku swej działalności na Wileńszczyźnie ksiądz Dariusz współpracował z młodzieżą szkolną i studencką. Za jego staraniem odrodziło się przedwojenne harcerstwo na Litwie, powstały nowe drużyny w Wilnie i rejonie wileńskim. Pod jego przewodnictwem zostały zrealizowane liczne pielgrzymki rowerowe śladamami świętych, błogosławionego Jana Pawła II i do miejsc historycznych. Młodzież wileńska wędrowała wraz z księdzem szlakami Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej.

Od początku ksiądz Dariusz był gorliwym obrońcą i ambasadorem kultu Bożego Miłosierdzia na Litwie i miejsca objawień na Antokolu, gdzie znajduje się klasztor św. siostry Faustyny Kowalskiej. Przez wiele lat wierni gromadzili się na polowych mszach świętych sprawowanych przez księdza. W tym roku, podczas wielkanocnej rezurekcji, ksiądz Dariusz przedstawił wiernym pierwszy na Litwie pomnik Jezusa Miłosiernego, który zostanie złożony jako wotum dziękczynne za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II.

Za pracę duszpasterską i społeczną w 2003 roku ksiądz Dariusz Stańczyk został uhonorowany tytułem Polaka Roku na Wileńszczyźnie. Nieco później został Honorowym Obywatelem Rejonu Wileńskiego. Do dziś aktywnie działa z wileńską młodzieżą i pełni posługę kapłańską.

Harcerze i harcerki
Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej
www.whm.lt

Studenci ze Stowarzyszenia
„Nie lękajcie się” im. Jana Pawła II
www.whm.lt/jp2