Więcej

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie obchodziło swe 7 urodziny

  Czytaj również...

  Artyści na scenie bawili się na całego, wykonując znaną wszystkim piosenką „Hej, sokoły!” Fot. archiwum ASRW

  „Przekształcanie ograniczeń we wspaniałe możliwości i uzdalnianie do pogodnego kroczenia w cieniach życiowych jest możliwe dzięki ludziom, jakich mamy wokół siebie” – tymi słowami, po odśpiewanej pieśni Centrum, prowadzący przywitali zebranych na siódmym święcie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnoprawnych w Niemenczynie.

  Stało się już tradycją, że w maju niepełnosprawni zapraszają wszystkich do Ośrodka Kultury w Niemenczynie na święto centrum. Widzowie nie zawiedli i w tym roku. Na sali obecni byli przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Władysław Kondratowicz, zastępca dyrektora administracji, Stefania Stankiewicz, kierownik Wydziału Opieki Socjalnej wraz z pracownikami, Walentyna Komorowska, dyrektor żłobka-przedszkola w Niemenczynie,  Algimant Baniewicz, dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego wraz z małżonką, zaprzyjaźnione placówki socjalne: Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Solecznikach, Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu oraz Dziecięco-Młodzieżowe Centrum Socjalne, rodzice, bliscy, sponsorzy, mieszkańcy Niemenczyna i wiele przyjaciół.

  „Poloneza czas zacząć”, w takt którego do tańca ruszyło siedem par Fot. archiwum ASRW

  Tegoroczny scenariusz mile zaskoczył stałych bywalców święta. Niepełnosprawni artyści wraz z wolontariuszami i pracownikami centrum zaprosili wszystkich do wsi podwileńskiej. Najstarszy wolontariusz – Henryk Borkowski, który wcielił się w rolę starca, a zarazem i prowadzącego, opowiadał czym wieś żyje – o kochających pannach, o dzielnych młodzieńcach. Na scenie udekorowanej płotem z kolorowymi malwami rozbrzmiewały piosenki w języku polskim, litewskim, rosyjskim, a nawet hebrajskim, tańce zmieniały wiersze, a zabawy – inscenizacje. Nie zabrakło również akcentów góralskich, znanego „poloneza czas zacząć”, w takt którego do tańca ruszyło siedem par. I choć na sali niejeden widz łezkę wycisnął, artyści na scenie bawili się na całego, kończąc zabawę podwileńską znaną wszystkim piosenką „Hej, sokoły!”.

  Następnie zabawa przeniosła się do holu Ośrodka Kultury, gdzie do późna bawiono się na dyskotece.

  Fot. archiwum ASRW

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie zostało założone na przełomie 2003/2004 roku. Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 6 maja 2004 r. Centrum jest placówką budżetową, w całości utrzymywaną z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawową działalnością ośrodka jest świadczenie usług socjalnych i praca socjalna. Jest to niestacjonarna placówka świadcząca usługi przede wszystkim młodzieży i osobom dorosłym (w wieku 16-40 lat) z niepełnosprawnością, bądź lekkim lub umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Placówka ukierunkowana jest na socjalizację i uspołecznianie osób niepełnosprawnych. Centrum jest czynne w dni pracy od godz. 7.00 do 17.00. W ośrodku są wspólnie obchodzone różnorodne święta, urodziny podopiecznych, organizowane są wyjazdy rekreacyjne i integracyjno-poznawcze. Wszystkie świadczone w centrum usługi są nieodpłatne.


  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...