Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie obchodziło swe 7 urodziny

Artyści na scenie bawili się na całego, wykonując znaną wszystkim piosenką „Hej, sokoły!” Fot. archiwum ASRW

„Przekształcanie ograniczeń we wspaniałe możliwości i uzdalnianie do pogodnego kroczenia w cieniach życiowych jest możliwe dzięki ludziom, jakich mamy wokół siebie” – tymi słowami, po odśpiewanej pieśni Centrum, prowadzący przywitali zebranych na siódmym święcie Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnoprawnych w Niemenczynie.

Stało się już tradycją, że w maju niepełnosprawni zapraszają wszystkich do Ośrodka Kultury w Niemenczynie na święto centrum. Widzowie nie zawiedli i w tym roku. Na sali obecni byli przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: Władysław Kondratowicz, zastępca dyrektora administracji, Stefania Stankiewicz, kierownik Wydziału Opieki Socjalnej wraz z pracownikami, Walentyna Komorowska, dyrektor żłobka-przedszkola w Niemenczynie,  Algimant Baniewicz, dyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego wraz z małżonką, zaprzyjaźnione placówki socjalne: Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Solecznikach, Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu oraz Dziecięco-Młodzieżowe Centrum Socjalne, rodzice, bliscy, sponsorzy, mieszkańcy Niemenczyna i wiele przyjaciół.

„Poloneza czas zacząć”, w takt którego do tańca ruszyło siedem par Fot. archiwum ASRW

Tegoroczny scenariusz mile zaskoczył stałych bywalców święta. Niepełnosprawni artyści wraz z wolontariuszami i pracownikami centrum zaprosili wszystkich do wsi podwileńskiej. Najstarszy wolontariusz – Henryk Borkowski, który wcielił się w rolę starca, a zarazem i prowadzącego, opowiadał czym wieś żyje – o kochających pannach, o dzielnych młodzieńcach. Na scenie udekorowanej płotem z kolorowymi malwami rozbrzmiewały piosenki w języku polskim, litewskim, rosyjskim, a nawet hebrajskim, tańce zmieniały wiersze, a zabawy – inscenizacje. Nie zabrakło również akcentów góralskich, znanego „poloneza czas zacząć”, w takt którego do tańca ruszyło siedem par. I choć na sali niejeden widz łezkę wycisnął, artyści na scenie bawili się na całego, kończąc zabawę podwileńską znaną wszystkim piosenką „Hej, sokoły!”.

Następnie zabawa przeniosła się do holu Ośrodka Kultury, gdzie do późna bawiono się na dyskotece.

Fot. archiwum ASRW

Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie zostało założone na przełomie 2003/2004 roku. Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce 6 maja 2004 r. Centrum jest placówką budżetową, w całości utrzymywaną z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawową działalnością ośrodka jest świadczenie usług socjalnych i praca socjalna. Jest to niestacjonarna placówka świadcząca usługi przede wszystkim młodzieży i osobom dorosłym (w wieku 16-40 lat) z niepełnosprawnością, bądź lekkim lub umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Placówka ukierunkowana jest na socjalizację i uspołecznianie osób niepełnosprawnych. Centrum jest czynne w dni pracy od godz. 7.00 do 17.00. W ośrodku są wspólnie obchodzone różnorodne święta, urodziny podopiecznych, organizowane są wyjazdy rekreacyjne i integracyjno-poznawcze. Wszystkie świadczone w centrum usługi są nieodpłatne.


Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW