Więcej

  W rejonie wileńskim odbył się Konkurs Twórczości Maryjnej „Sancta Maria“

  Czytaj również...

  Adresatami konkursu byli uczniowie szkół-przedszkoli, szkół początkowych i podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  6 maja br. w Szkole Średniej w Awiżeniach odbył się finał rejonowego Konkursu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” pod hasłem „Żyj jak Matka Pana”.

  Konkurs zorganizował Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Myślą przewodnią zorganizowania tego konkursu było przybliżenie osoby Maryi jako wzór do naśladowania, stąd też hasło tegorocznego konkursu: „Żyj jak Matka Pana”.

  Fot. archiwum ASRW

  Konkurs miał na celu: przybliżenie osoby Maryi w poezji, popularyzację poezji o tematyce Maryjnej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci i młodzieży, troskę o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej, integrację środowiska lokalnego, uwrażliwienie na piękno i treść wierszy i prac plastycznych, wychwalania Boga i Maryi przez poezję, wyszukiwanie i promocję młodych talentów.

  Adresatami konkursu byli uczniowie szkół-przedszkoli, szkół początkowych i podstawowych, gimnazjów i szkół średnich rejonu wileńskiego.

  Praca Kariny Gajdulewicz, uczennicy 9 klasy Szkoły Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, II miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Konkurs odbył się w 3 częściach: konkurs literacki, konkurs plastyczny oraz konkurs recytatorski. Uczestnicy konkursu byli oceniani w 3 kategoriach wiekowych: młodsza (kl. 1-4), średnia (kl. 5-8) i starsza (9-12).

  Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów oceniła dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy, walory religijne, walory artystyczne, kompozycja, gama kolorystyczna, sposób wykonania, dobór środków plastycznych i stylistycznych, opracowanie), realizację dzieła zgodnie z założeniami tematycznymi i formalnymi oraz ogólny wyraz artystyczny.

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe.

   


  Zwycięzcami konkursu zostali:

   

  Konkurs plastyczny:

  Młodsza kategoria wiekowa: Emilia Subocz, uczennica 4 klasy Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce.
  Średnia kategoria wiekowa: Marzena Łazurkiewicz, uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej w Duksztach.
  Starsza kategoria wiekowa: Ewa Karaszewska, uczennica 11 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.

  Konkurs literacki:

  Młodsza kategoria wiekowa: Kamila Anna Herman, uczennica 4 klasy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Radominie.
  Średnia kategoria wiekowa: Ilona Jelizarowa, uczennica 5 klasy Gimnazjum w Pogirach.
  Starsza kategoria wiekowa: Jordana Kołontaj, uczennica 10 klasy Szkoły Podstawowej w Kienie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Konkurs recytatorski:

  Młodsza kategoria wiekowa: Konstanty Kedo, uczeń 4 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.
  Średnia kategoria wiekowa: Agata Pietkiewicz, uczennica 5 klasy Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
  Starsza kategoria wiekowa: Bożena Czepułkowska, uczennica 10 klasy Szkoły Średniej w Mickunach.

   

  Gratulujemy!


  Ewa Karaszewska, uczennica 11 klasy Szkoły Średniej w Mickunach, I miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwuem ASRW

  Raminta Saletytė, Szkoły Średniej w Awiżeniach, 4 klasy III miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Dmitrij Cwietkow, uczeń 3 klasy Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach, II miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Julita Brazis, uczennica 8 klasy Szkoły Średniej w Ciechanowiszkach, II miejsce w średniej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Wioleta Jankowska, uczennica 8 klasy Szkoły Średniej w Mickunach, III miejsce w średniej kategorii wiekowej (praca wykonanna z ziarenek fasoli i grochu) Fot. archiwum ASRW

  Artiom Lisičkin, uczeń IGc klasy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, III miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Mark Zabłocki, uczeń 10 klasy Szkoły Podstawowej w Szumsku, III miejsce w starszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW

  Emilia Subocz, uczennica 4 klasy Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce, I miejsce w młodszej kategorii wiekowej Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...