Kluby stypendystów odwiedziły Łotwę

Wręczenie certyfikatów na zakończenie Zjazdu Młodzieży Polonijnej w Dyneburgu Fot. Krzysztof Popławski

W dniach 30 kwietnia-3 maja br. Klub Studentów Polskich na Litwie oraz Klub Stypendystów z Żytomierza (Ukraina) mieli wielki zaszczyt uczestniczyć w Dniach Kultury Polskiej na Łotwie oraz Zjeździe Młodzieży Polonijnej z Krajów Europejskich w Dyneburgu (Daugavpils) na Łotwie.

Bardzo się cieszymy, że się spotkaliśmy z młodzieżą polonijną, z którą do chwili obecnej mieliśmy kontakt tylko przez maile i telefon. Teraz, dzięki zaproszeniu wystosowanym przez Dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu p. Żannę Stankiewicz oraz przewodniczącą Klubu Studentów Polskich w tym mieście p. Brygidę Meiję, wreszcie mogliśmy się zobaczyć na żywo.

Program Dni Kultury Polskiej wypełniło szereg imprez. M. in. V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Polskiego „Polski folklor w Latgalii”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Łotwy i Polski.

Swój jubileuszowy koncert, połączony z okolicznościową wystawą fotograficzną zorganizował też miejscowy Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka”. Zespół został utworzony w 1991 r. i w ciągu dwudziestu lat swojej działalności zaskarbił sobie sympatię mieszkańców zarówno Dyneburga i Łotwy, jak i innych państw, w których miał okazję prezentować swój kolorowy program artystyczny.

Dane nam było wziąć także aktywny udział w „Święcie Ulicy Warszawskiej”.

Jednym z głównych celów naszej podróży na Łotwę był pierwszy Zjazd Młodzieży Polonijnej z Krajów Europejskich. Podczas spotkania goście z takich krajów jak Belgia, Irlandia, Litwa, Łotwa czy Ukraina – czyli my – prezentowali działalność swoich organizacji polonijnych i wspólnie w grupach pracowali nad nowymi projektami w celu nawiązania współpracy i krzewienia polskich tradycji. W ramach zjazdu odbyły się również liczne treningi i gry integracyjno-poznawcze. Na zakończenie Zjazdu jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Przy Domu Polskim w Dyneburgu Fot. Krzysztof Popławski

Innym wydarzeniem, które znalazło się w programie naszej wizyty na Łotwie, było uroczyste spotkanie w Domu Polskim w Dyneburgu z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej Jerzym Markiem Nowakowskim oraz byłym kierownikiem wydziału konsularnego ambasady RP na Łotwie dr Medardem Masłowskim. Dr Masłowski pełni obecnie funkcję prezesa Zarządu Fundacji „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć”.

Mieliśmy również okazję spotkać się z władzami Dyneburga, podczas którego mer miasta Żanna Kułakowa wyraziła swoją radość z powodu imprez takich jak Dni Kultury Polskiej na Łotwie odbywających się w Dyneburgu, mimo, iż miasto, jak i cały kraj borykają się właśnie z problemami ekonomicznymi. Jak stwierdziła, dzięki takim imprezom Łotwie nie grozi „kryzys moralności i duchowości”. Mer Kułakowa wyraziła również swoją radość z faktu, iż w imprezie bierze udział tak dużo młodzieży.

Podczas swojej wizyty w Dyneburgu, wspólnie z władzami i mieszkańcami miasta – uczestnikami obu imprez, złożyliśmy kwiaty przy krzyżu upamiętniającym polskich żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Łotwy. Po złożeniu kwiatów, począwszy od krzyża i dalej, wzdłuż ul. Warszawskiej odbył się marsz pamięci, w którym uczestniczyli uczniowie, studenci, zespoły folklorystyczne, uczestnicy Zjazdu i wszyscy chętni mieszkańcy Dyneburga.

Zamykając Dni Kultury Polskiej dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Żanna Stankiewicz wyraziła swoją wdzięczność zespołom folklorystycznym z Polski i innych państw, które odpowiedziały na zaproszenie do wzięcia udziału w tym festiwalu. Niektóre zespoły uczestniczą w imprezie w Dyneburgu regularnie, inne zaś pojawiły się w tym roku po raz pierwszy.

W podsumowaniu naszego wyjazdu warto również wspomnieć o szczególnym zainteresowaniu łotewskich środków masowego przekazu wydarzeniami w Dyneburgu. Członkowie naszych klubów niejednokrotnie wypowiadali się do kamer i dyktafonów łotewskich dziennikarzy.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni organizatorom za zaproszenie nas do uczestnictwa w tak wyjątkowych wydarzeniach.

Julia Umańska