Więcej

  Podopieczni Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie spotkali się z uczniami Gimnazjum im. K.Parczewskiego

  Czytaj również...

  Uczniowie z nieukrywanym zainteresowaniem słuchali Jarka Fot. archiwum ASRW

  12 maja br. do Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie zawitali uczniowie G1B klasy z Gimnazjum im. K. Parczewskiego z wychowawczynią Mirosławą Wróblewską.

  Podopiecznym Centrum przedstawili bajkę „Gerda i Kaj“. Piękna bajka, w tle z kolorowymi dekoracjami rysowanymi przez uczniów, została obdarzona gromkimi brawami.

  Po przedstawieniu uczniowie mieli okazję spotkać się z Jarosławem Milewskim, który opowiedział o swoim życiu przed i po wypadku. O tym, jak zmieniają się wartości, przyjaciele, zainteresowania, jak wypadek skorygował jego życie. Uczniowie z nieukrywanym zainteresowaniem słuchali Jarosława, po czym u niektórych zrodziły się pytania, na które Jarek chętnie odpowiedział.

  Fot. archiwum ASRW

  Jak zazwyczaj bywa, najwięcej pytań powstało i najwięcej odważnych do zadania pytania było już po spotkaniu, dlatego rozmowa toczyła się również na podwórku.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...