Więcej

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie uczciło beatyfikację Jana Pawła II

  Czytaj również...

  Podopieczni centrum uczcili beatyfikację Jana Pawła II Fot. archiwum ASRW

  Wiosna niesie ze sobą ciepło, zieleń i śpiew ptaków. Tegoroczna wiosna wiernym przyniosła też radosną wieść, że 1 maja 2011 r. na mocy dekretu papieża Benedykta XVI Jan Paweł II zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.

  Zostało to uczczone na całym świecie. Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie również uczciło to wydarzenie. Podopieczny Władysław wraz z pracowniczką Centrum przygotowali prezentację o Karolu Wojtyle. Przypomnieli zebranym jego życiorys, ilustrując to pięknymi zdjęciami. Jan Paweł II dużo uwagi poświęcał młodzieży, osobom niepełnosprawnym, kochał ludzi, dlatego też i wspomnienia o nim były bardzo ciepłe.

  W tym dniu z koncertem gościł zespół pracowników domu opieki „Senevita” pod kierownictwem doc. Robertasa Bekionisa. Zespół wykonał utwory kompozytorów światowej sławy. Serdeczne wykonanie zauroczyło wszystkich, przenosząc w kraj marzeń.

  Impreza poświęcona uczczeniu beatyfikacji Jana Pawła II wywołała wiele wspomnień, zostawiając ciepły ślad w sercu.

  Fot. archiwum ASRW

  Fot. archiwum ASRW
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...