Więcej

  Wystawa „Pierwsze Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny“

  Czytaj również...

  Zapraszamy na wystawę „Pierwsze Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny“ w dniach 27 maja – 9 czerwca br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

  Na wystawę składa się kilkadziesiąt fotogramów z dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do kraju.

  Organizatorzy: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

  Na wystawie można będzie obejrzeć, między innymi, fotografie wykonane z „pool zero”, czyli z najbliższej strefy obok papieża. Wystawę otwiera zdjęcie odlatującego na konklawe w 1987 roku kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za nim, nieco w cieniu, stoi Karol Wojtyła. – „Gdybym wiedział, że kardynał Wojtyła wróci do Polski jako papież, na pewno na tym zdjęciu nie stałby z tyłu” – zapewnia fotografik.


  Tadeusz Zagoździński – absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego; od 1956 roku zawodowo zajmuje się fotografią prasową. Fotografował m.in..: dla Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), dla warszawskiego oddziału magazynu „TIME” oraz Polskiej Agencji „Interpress”. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym World Press Foto 1969, Srebrnego Medalu Interpress Photo 1979, zdobywcą tytułu Mistrza Międzynarodowej Fotografii Prasowej 1983. Za pracę dla Warszawy odznaczony Złotą Syrenką.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...