Więcej

  Nowy etap działalności SNPL

  Czytaj również...

  Odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), podczas którego na trzyletnią kadencję wybrano nowy zarząd. Na stanowisko prezesa Stowarzyszenia został wybrany prof. Bogusław Grużewski (dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych w Wilnie), który zastąpił prof. Jarosława Wołkonowskiego (dziekan Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie).

  Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy jest społeczną organizacją, która jednoczy naukowców z różnych dziedzin nauki.

  Priorytetem SNPL jest zaspokajanie wspólnych potrzeb, rozwój nauki i sztuki, podnoszenie poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie działa od 1989 roku (dzięki staraniom prof. Romualda Brazisa) i obecnie liczy 74 naukowców posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego. Należy przy tym zaznaczyć, że od 2008 roku do grona SNPL dołączyło aż 15 nowych osób, przeważnie w młodym wieku.

  Stowarzyszenie organizuje m. in. konferencje naukowe, odczyty i wydaje swój „Rocznik”  (ukazało się 9 tomów), książki naukowe. W ostatnich latach opublikowane zostały m. in. Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków (wspólnie z Uniwersytetem Wileńskim i Instytutem Polskim) oraz Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne.

  W przeciągu dwóch ostatnich lat zostały zorganizowane, wspólnie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku, dwie konferencje międzynarodowe: Europejska przestrzeń edukacyjna oraz Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne, w których wzięli udział naukowcy z różnych placówek edukacyjnych Litwy i Polski oraz przedstawiciele instytucji naukowych, oraz biznesu Litwy.

  Największym sukcesem SNPL było przygotowanie dokumentacji i powołanie w Wilnie Filii Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny).
  Nowy zarząd w najbliższym czasie zamierza przygotować ankiety dla członków Stowarzyszenia, aby określić strategię swojego działania na najbliższe trzy lata oraz lepiej poznać potrzeby i możliwości współpracy  między członkami SNPL. Dodatkowo na pierwszym posiedzeniu nowy zarząd podjął decyzję organizowania bezpłatnych odczytów naukowych otwartych dla wszystkich mieszkańców Wilna i okolic.

  Zapraszamy do współpracy i zachęcamy naukowców posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Swoje uwagi oraz propozycje można przesyłać na adres: snpl@onet.eu. Więcej informacji na temat działalności SNPL można uzyskać na stronie internetowej www.snpl.lt.

  Zarząd SNPL

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....