Nowy etap działalności SNPL

Odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), podczas którego na trzyletnią kadencję wybrano nowy zarząd. Na stanowisko prezesa Stowarzyszenia został wybrany prof. Bogusław Grużewski (dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych w Wilnie), który zastąpił prof. Jarosława Wołkonowskiego (dziekan Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie).

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy jest społeczną organizacją, która jednoczy naukowców z różnych dziedzin nauki.

Priorytetem SNPL jest zaspokajanie wspólnych potrzeb, rozwój nauki i sztuki, podnoszenie poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie działa od 1989 roku (dzięki staraniom prof. Romualda Brazisa) i obecnie liczy 74 naukowców posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego. Należy przy tym zaznaczyć, że od 2008 roku do grona SNPL dołączyło aż 15 nowych osób, przeważnie w młodym wieku.

Stowarzyszenie organizuje m. in. konferencje naukowe, odczyty i wydaje swój „Rocznik”  (ukazało się 9 tomów), książki naukowe. W ostatnich latach opublikowane zostały m. in. Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków (wspólnie z Uniwersytetem Wileńskim i Instytutem Polskim) oraz Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne.

W przeciągu dwóch ostatnich lat zostały zorganizowane, wspólnie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku, dwie konferencje międzynarodowe: Europejska przestrzeń edukacyjna oraz Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne, w których wzięli udział naukowcy z różnych placówek edukacyjnych Litwy i Polski oraz przedstawiciele instytucji naukowych, oraz biznesu Litwy.

Największym sukcesem SNPL było przygotowanie dokumentacji i powołanie w Wilnie Filii Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny).
Nowy zarząd w najbliższym czasie zamierza przygotować ankiety dla członków Stowarzyszenia, aby określić strategię swojego działania na najbliższe trzy lata oraz lepiej poznać potrzeby i możliwości współpracy  między członkami SNPL. Dodatkowo na pierwszym posiedzeniu nowy zarząd podjął decyzję organizowania bezpłatnych odczytów naukowych otwartych dla wszystkich mieszkańców Wilna i okolic.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy naukowców posiadających stopień doktora lub doktora habilitowanego do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Swoje uwagi oraz propozycje można przesyłać na adres: snpl@onet.eu. Więcej informacji na temat działalności SNPL można uzyskać na stronie internetowej www.snpl.lt.

Zarząd SNPL