Więcej

  Drugie posiedzenie rady rejonu wileńskiego w nowym składzie

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski Fot. archiwum ASRW

  27 maja br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zostało zatwierdzone sprawozdanie z realizacji budżetu za I kwartał br. Samorząd nadal wzorowo radzi sobie z finansami: plan dochodów zrealizowano na poziomie 102,7% (sprecyzowany plan budżetu za I kwartał wyniósł 47808,2 tys. Lt), plan wydatków – 86,5% (41350,8 tys. Lt).

  Zatwierdzona obecnie w rejonie wileńskim taryfa przewozu pasażerów transportem drogowym regularnej komunikacji lokalnej nie zapewnia takich dochodów, które by zapewniły pokrycie wydatków na obsługę linii transportowych. Jednak na zwiększenie taryfy Rada się nie zdecydowała z powodu wysokiego poziomu bezrobocia wśród mieszkańców rejonu oraz wysokich cen artykułów spożywczych.

  Zwiększona została jedynie cena biletu na terytorium miasta – od 1,80 Lt do 2 Lt, ponieważ obecnie taka cena obowiązuje w systemie transportu publicznego m. Wilna, pozostałe ceny pozostają bez zmian. Nawet po zwiększeniu cen są one mniejsze niż w transporcie publicznym m. Wilna.

  Dla wygody pasażerów oraz w celu polepszenia wpływu do budżetu środków obiegowych, przewoźnikom, pracującym na liniach transportowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, została zapewniona możliwość wprowadzenia terminowych biletów imiennych na liniach nie przynoszących strat. Zniżki będą sięgać 20%, pułapy ustalą sami przewoźnicy.

  Bezwzględną większością głosów zostało zatwierdzone sprawozdanie z realizacji planu strategicznego rejonu wileńskiego na l. 2008-2015 za rok 2010. W roku ubiegłym zrealizowano lub rozpoczęto realizację działań na kwotę ponad 44 mln 930 tys. Lt. Samorząd Rejonu Wileńskiego znajduje się na drugim, po Wilnie, miejscu w powiecie wileńskim pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej w kraju pozytywnie wpływa na realizacje niektórych projektów finansowanych ze środków UE – po zmniejszeniu się cen usług oraz prac zleceniowych udało się zaoszczędzić lub tym samych kosztem wykonać więcej prac.

  Radni rejonu wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  Samorząd dba o wysoki poziom życia swych mieszkańców, zajmuje się sprawami dzieci i młodzieży, również ich zajętością. Starostwo m. Niemenczyn sporządziło ofertę projektową pt. „Pokrycie sztuczną nawierzchnią boisk do koszykówki i mini futbolu oraz kortów tenisowych m. Niemenczyn”. Projekt ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem, promocję zdrowego trybu życia, ochronę przed negatywnym wpływem „ulicy”, polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Wstępna wartość projektu opiewa na 220 tys. Lt. Samorząd sfinansuje nie mniej niż 10% wartości projektu. Partnerami projektu są: wspólnota m. Niemenczyn, klub piłkarski m. Niemczyn.

  W miejscowości Kowalczuki w celu polepszenia zajętości i spędzania czasu wolnego młodych rodzin wychowujących dzieci oraz wychowanków przedszkoli, a także w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni zamieszkania planowane jest urządzenie trzech osobnych stref do zabaw, chodników i ich zazielenienie na podstawie opracowanego przez przedszkole w Kowalczukach projektu „Dom radości: bezpiecznie, zdrowo, pięknie”, którego wstępna wartość opiewa na 215 tys. Lt. Samorząd sfinansuje 10% wartości projektu. Po realizacji projektu dzieci wspólnie z wychowawcami będą mogli uprawiać sport, będą mieli więcej zajęć na świeżym powietrzu. Z placyków zabaw będą mogli również korzystać mieszkańcy pobliskich bloków mieszkalnych. Zakłada się, że każda grupa przedszkolna będzie miała swój kwietnik, będzie organizowała wystawy kwiatów, do tej działalności będą mogli również dołączyć mieszkańcy wspólnoty kowalczuckiej.

  Fot. archiwum ASRW

  Rejon wileński jest niezwykle pięknym miejscem o dużych możliwościach turystycznych, toteż samorząd usiłuje maksymalnie wykorzystać ten potencjał. Rada jednogłośnie zadecydowała o opracowaniu specjalnego planu rekreacyjnego szlaku wypoczynkowego Niemenczyn-Santoka. Planowana długość szlaku – około 24 km. Szlak prowadziłby od obrzeży miasta Niemenczyn wzdłuż ul. A. Mickiewicza, jezior Giela i Gielany, lesiste terytorium gminy niemenczyńskiej, ewentualnie wzdłuż pobrzeży Wilii. Szlak można będzie przemierzyć na rowerze, na piechotę, będzie on również dostosowany do turystów na rolkach. Szlak będzie sprzyjał rozwojowi sektora usług turystycznych w tym regionie. Projekt będzie sfinansowany z funduszy strukturalnych UE i środków budżetowych samorządu (15%). Opracowanie projektu zaplanowane jest na l. 2011-2012.

  Jednogłośnie postanowiono również opracować specjalny plan szlaku rekreacyjno-turystycznego w gminach Miedniki i Rukojnie. Długość szlaku – około 50 km. Szlak prowadziłby od muzeum Wł. Syrokomli i Centrum Informacji Turystycznej w Borejkowszczyźnie do Józefowej Góry, w celu uporządkowania infrastruktury którego obecnie opracowywany jest projekt techniczny. Szlak będzie sprzyjał rozwojowi sektora usług turystycznych. Z przyjemności podróżowania szlakiem będą mogli skorzystać zarówno rowerzyści, jak i piesi turyści.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...