Finał konkursu „Moje dziecko w obiektywie” 2011

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 1 czerwca 2011 r.