Więcej

  Ogłoszenie

  Czytaj również...

  Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie zgłosiło do samorządu miasta Wilna prośbę o pozwolenie na przeprowadzenie akcji protestacyjnej przeciwko dyskryminacyjnym zapisom Ustawy o Oświacie, która pogarsza warunki kształcenia i zawęża możliwości prawne uczenia się w języku ojczystym.

  Do udziału w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie
  zapraszamy

  w piątek, 10 czerwca 2011 r., o godz. 14

  w Wilnie przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
  (ul. Akmenų 6)


   

  Organizatorzy — Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...