Ogłoszenie

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie zgłosiło do samorządu miasta Wilna prośbę o pozwolenie na przeprowadzenie akcji protestacyjnej przeciwko dyskryminacyjnym zapisom Ustawy o Oświacie, która pogarsza warunki kształcenia i zawęża możliwości prawne uczenia się w języku ojczystym.

Do udziału w obronie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie
zapraszamy

w piątek, 10 czerwca 2011 r., o godz. 14

w Wilnie przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
(ul. Akmenų 6)


 

Organizatorzy — Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie