Oświadczenie do Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”

Podsumowując pracę wykonaną przez Radę Społeczną oświadczamy, że działalność Rady wniosła dużo pozytywnego w wydawanie dziennika, a także kształtowanie świadomości obywatelskiej czytelników.

Jesteśmy wdzięczni członkom Rady za poświęcenie dla spraw społeczeństwa polskiego, za przykład postawy obywatelskiej. Wspólnie potrafiliśmy osiągnąć bardzo dużo — uświadomić Polakom na Litwie, że o swoje prawa muszą walczyć, że żadne polityczne układy nic nie dadzą, częściowo przekonać w Polsce, że była oszukiwana przez Litwę.

Uważamy, że działalność Rady trzeba kontynuować. Doświadczenie ostatnich lat pokazują, że Rada najlepiej sprawdza się w przestrzeni wirtualnej — szybka reakcja na wydarzenia w formie oświadczeń, listów, petycji, koordynacji pikiet etc. W świetle światowych wydarzeń ostatniego roku potencjał Rady nabiera nowego znaczenia — większa siła oddziaływania na internautów, polityków, organizacje praworządności itd., ale także znacznie większa odpowiedzialność za swoje działania. W związku z tym postanowiliśmy nowe wybory Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” przeprowadzić w nieco zmienionej formie. Radnych proponujemy wybierać spośród internautów, których zaproponuje redakcja.

Taka formuła pozwoli uniknąć bałaganu i destrukcji, które towarzyszyły czasem wyłanianiu kandydatów. W ciągu trzech dni zostanie ogłoszona ostateczna lista kandydatów.

Wydawca