Więcej

  Oświadczenie do Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim”

  Czytaj również...

  Podsumowując pracę wykonaną przez Radę Społeczną oświadczamy, że działalność Rady wniosła dużo pozytywnego w wydawanie dziennika, a także kształtowanie świadomości obywatelskiej czytelników.

  Jesteśmy wdzięczni członkom Rady za poświęcenie dla spraw społeczeństwa polskiego, za przykład postawy obywatelskiej. Wspólnie potrafiliśmy osiągnąć bardzo dużo — uświadomić Polakom na Litwie, że o swoje prawa muszą walczyć, że żadne polityczne układy nic nie dadzą, częściowo przekonać w Polsce, że była oszukiwana przez Litwę.

  Uważamy, że działalność Rady trzeba kontynuować. Doświadczenie ostatnich lat pokazują, że Rada najlepiej sprawdza się w przestrzeni wirtualnej — szybka reakcja na wydarzenia w formie oświadczeń, listów, petycji, koordynacji pikiet etc. W świetle światowych wydarzeń ostatniego roku potencjał Rady nabiera nowego znaczenia — większa siła oddziaływania na internautów, polityków, organizacje praworządności itd., ale także znacznie większa odpowiedzialność za swoje działania. W związku z tym postanowiliśmy nowe wybory Rady Społecznej przy „Kurierze Wileńskim” przeprowadzić w nieco zmienionej formie. Radnych proponujemy wybierać spośród internautów, których zaproponuje redakcja.

  Taka formuła pozwoli uniknąć bałaganu i destrukcji, które towarzyszyły czasem wyłanianiu kandydatów. W ciągu trzech dni zostanie ogłoszona ostateczna lista kandydatów.

  Wydawca

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...