Więcej

  Powyborcza impreza AWPL

  Czytaj również...

  W sobotę 4 czerwca br. we wsi Bieliszki w gminie sużańskiej, nad jeziorem Oświe, odbyła się impreza powyborcza AWPL.

  Festyn na polu przy jeziorze poprzedziła dziękczynna polowa Msza św., celebrowana przez księży Wileńszczyzny. Następnie na scenę wkroczył przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski, który w czterech językach (polskim, litewskim, rosyjskim i białoruskim) dziękował zebranym członkom, sympatykom i przyjaciołom Akcji za wspólny sukces w wyborach samorządowych, w których AWPL zebrała 6,5 proc. głosów w skali kraju i o blisko 20 000 głosów więcej niż w poprzednich wyborach samorządowych w roku 2007.

  Następnie Longin Komołowski, poseł na Sejm RP oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pogratulował Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wielkiego sukcesu oraz zapewnił o trwałym zainteresowaniu rodaków z Macierzy sprawami Polaków na Litwie. Podkreślił także, że na sukces duży wpływ miała postawa liderów partii, którzy idą ramię w ramię z ludem.

  Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Skolimowski oraz konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Kłajpedzie Anatolij Krotkow chwalili zdolność wileńskich Polaków do jednoczenia się i wspólnego dążenia do celu. Następnie wystąpiła Tamara Łochankina, przewodnicząca Aliansu Rosjan, która także pogratulowała sukcesu i wyraziła żal z powodu dwóch przedstawicieli Aliansu, którzy okazali się dla owocnej współpracy dwóch organizacji „łyżką dziegciu” (mowa o Oldze Gorszkowej i Wiktorze Bałakinie, którzy przeszli w radzie miasta Wilna na stronę koalicji Artūrasa Zuokasa — przyp. autor).

  Głos zabrali także prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz oraz dyrektorka Wspólnoty Języka Białoruskiego na Wileńszczyźnie im. Franciszka Skoryny Maryja Matusewicz, którzy także wyrazili swoją radość z osiągniętego sukcesu wyborczego.

  Na imprezę powyborczą zaproszono 4,5 tys. osób. Szacuje się, że na doskonale zorganizowany festyn, uświetniany przez zespoły ludowe, przybyło i świętowało sukces wyborczy około 3 tys. osób z całej Wileńszczyzny.

  R. K.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...