Więcej

  „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni“. Jan Paweł II

  Czytaj również...


  Dotknięci bólem i żalem żegnamy Czcigodnego Księdza Prałata śp. Józefa Obrembskiego. Dla mieszkańców Wileńszczyzny był On i pozostanie prawdziwym duchowym autorytetem, ostoją i pokrzepieniem naszej wiary. Swoim życiem dawał nam przykład prawdziwego, pełnego wiary i Opatrzności Bożej żywota Chrześcijanina. Był On żywym przykładem duszpasterza i patrioty, umiejącego łączyć ze sobą przedstawicieli różnych narodów i wyznań.

   

  Łączymy się z Rodziną i Bliskimi Czcigodnego Księdza Prałata w bólu i smutku, składamy wyrazy szczerego współczucia.

  Kochany Księże Prałacie, dziękujemy Ci za Twój trud i oddanie. Dziękujemy Ci za radość i miłość, którymi nas obdarzałeś. Uzdrawiałeś nas okazując miłosierdzie, udzielałeś błogosławieństwa, dodawałeś sił i skrzydeł w pokonywaniu codziennych trudności.

  Patriarcho, Pokój Twej Duszy…

  Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego
  w imieniu mieszkańców rejonu wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...