„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni“. Jan Paweł II


Dotknięci bólem i żalem żegnamy Czcigodnego Księdza Prałata śp. Józefa Obrembskiego. Dla mieszkańców Wileńszczyzny był On i pozostanie prawdziwym duchowym autorytetem, ostoją i pokrzepieniem naszej wiary. Swoim życiem dawał nam przykład prawdziwego, pełnego wiary i Opatrzności Bożej żywota Chrześcijanina. Był On żywym przykładem duszpasterza i patrioty, umiejącego łączyć ze sobą przedstawicieli różnych narodów i wyznań.

 

Łączymy się z Rodziną i Bliskimi Czcigodnego Księdza Prałata w bólu i smutku, składamy wyrazy szczerego współczucia.

Kochany Księże Prałacie, dziękujemy Ci za Twój trud i oddanie. Dziękujemy Ci za radość i miłość, którymi nas obdarzałeś. Uzdrawiałeś nas okazując miłosierdzie, udzielałeś błogosławieństwa, dodawałeś sił i skrzydeł w pokonywaniu codziennych trudności.

Patriarcho, Pokój Twej Duszy…

Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego
w imieniu mieszkańców rejonu wileńskiego