Dała nam Go Opatrzność Boża

Jan Mincewicz podczas przekazania jednej z wielu nagród przyznanych Księdzu Prałatowi Fot. archiwum ASRW

Nieodżałowanej pamięci Ksiądz Prałat Józef Obrembski w swoim życiu przeszedł to, przez co przeszła cała ludność Wileńszczyzny.

Zmieniające się ustroje polityczne i siłą wkorzeniane tu ideologie, walkę z religią i walkę z polską tożsamością narodową, szykany i represje. Nie tylko się nie ugiął, lecz był pomocą i przykładem dla wszystkich, był oporą i pokrzepieniem, bo przez Niego działała Moc Boża. A długie życie, którym Go Bóg obdarzył, zgodnie z Pismem Świętym najlepiej świadczy o tym, że Opatrzność Boża dała nam Go na najtrudniejsze czasy ku pokrzepieniu i wytrwaniu.

Jan Gabriel Mincewicz,
wicemer rejonu wileńskiego, kierownik zespołu „Wileńszczyzna”