Więcej

  Dała nam Go Opatrzność Boża

  Czytaj również...

  Jan Mincewicz podczas przekazania jednej z wielu nagród przyznanych Księdzu Prałatowi Fot. archiwum ASRW

  Nieodżałowanej pamięci Ksiądz Prałat Józef Obrembski w swoim życiu przeszedł to, przez co przeszła cała ludność Wileńszczyzny.

  Zmieniające się ustroje polityczne i siłą wkorzeniane tu ideologie, walkę z religią i walkę z polską tożsamością narodową, szykany i represje. Nie tylko się nie ugiął, lecz był pomocą i przykładem dla wszystkich, był oporą i pokrzepieniem, bo przez Niego działała Moc Boża. A długie życie, którym Go Bóg obdarzył, zgodnie z Pismem Świętym najlepiej świadczy o tym, że Opatrzność Boża dała nam Go na najtrudniejsze czasy ku pokrzepieniu i wytrwaniu.

  Jan Gabriel Mincewicz,
  wicemer rejonu wileńskiego, kierownik zespołu „Wileńszczyzna”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...