Podziękowania

Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość,
że w pobliżu są ludzie gotowi nieść pomoc, pomaga”.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej śp. Księdza Prałata Józefa Obremskiego.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dostojnikom Kościoła:

Jego Eminencji Arcybiskupowi Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkisowi, Metropolicie Wileńskiemu,
Nuncjuszowi Apostolskiemu na Kraje Bałtyckie – Arcybiskupowi Luiggi`emu Bonazzi,
Ks. Biskupowi  Juozasowi Tunaitisowi,
Ordynariuszowi Diecezji Grodzieńskiej Ks. Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Przewodniczącemu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi,
Ks. Arcybiskupowi Tadeuszu Kondrusiewiczowi, Metropolicie Mińsko-Mohylewskiemu,
Ks. Biskupowi Antoniemu Dziemiance, Administratorowi Apostolskiemu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej,
Ks. Biskupowi Ełckiemu – Jerzemu Mazurowi,
Ks. Prałatowi Janowi Kasiukiewiczowi, proboszczowi parafii pw. św. Teresy w Wilnie,
wszystkim księżom, klerykom, siostrom zakonnym z Wileńszczyzny i Polski.

Składam wyrazy szczerej wdzięczności za opiekę i pomoc oraz osobiste zaangażowanie w organizowaniu uroczystości pogrzebowej śp. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego: Waldemarowi Tomaszewskiemu, Przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posłowi Parlamentu Europejskiego, Marii Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy od wielu lat niestrudzenie otaczali opieką ukochanego Księdza Prałata, w potrzebie podążali z pomocą, byli obok Prałata i razem z Nim na dobre i na złe.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie w trudnej chwili oraz wszystkim tym, którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie, uczestniczyli w godnym pożegnaniu naszego ukochanego Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

Msza św. w 30. dniu po śmierci Księdza Prałata Józefa Obremskiego odbędzie się 7 lipca, w piątek, o godz. 12 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole

W imieniu parafian
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Mejszagole
ks. dziekan Józef Aszkiełowicz