Więcej

  Podziękowania

  Czytaj również...

  Nikt nie jest przygotowany na smutek, lecz świadomość,
  że w pobliżu są ludzie gotowi nieść pomoc, pomaga”.

  Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej śp. Księdza Prałata Józefa Obremskiego.

  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dostojnikom Kościoła:

  Jego Eminencji Arcybiskupowi Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkisowi, Metropolicie Wileńskiemu,
  Nuncjuszowi Apostolskiemu na Kraje Bałtyckie – Arcybiskupowi Luiggi`emu Bonazzi,
  Ks. Biskupowi  Juozasowi Tunaitisowi,
  Ordynariuszowi Diecezji Grodzieńskiej Ks. Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Przewodniczącemu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi,
  Ks. Arcybiskupowi Tadeuszu Kondrusiewiczowi, Metropolicie Mińsko-Mohylewskiemu,
  Ks. Biskupowi Antoniemu Dziemiance, Administratorowi Apostolskiemu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej,
  Ks. Biskupowi Ełckiemu – Jerzemu Mazurowi,
  Ks. Prałatowi Janowi Kasiukiewiczowi, proboszczowi parafii pw. św. Teresy w Wilnie,
  wszystkim księżom, klerykom, siostrom zakonnym z Wileńszczyzny i Polski.

  Składam wyrazy szczerej wdzięczności za opiekę i pomoc oraz osobiste zaangażowanie w organizowaniu uroczystości pogrzebowej śp. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego: Waldemarowi Tomaszewskiemu, Przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posłowi Parlamentu Europejskiego, Marii Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy od wielu lat niestrudzenie otaczali opieką ukochanego Księdza Prałata, w potrzebie podążali z pomocą, byli obok Prałata i razem z Nim na dobre i na złe.

  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie w trudnej chwili oraz wszystkim tym, którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie, uczestniczyli w godnym pożegnaniu naszego ukochanego Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

  Msza św. w 30. dniu po śmierci Księdza Prałata Józefa Obremskiego odbędzie się 7 lipca, w piątek, o godz. 12 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole

  W imieniu parafian
  proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Mejszagole
  ks. dziekan Józef Aszkiełowicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...