Zapraszamy do studiowania w Polsce – w Suwałkach! Przyszłość jest tutaj!

Zapraszamy wszystkich maturzystów do studiowania w najlepszej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej wg prestiżowego rankingu dziennika Rzeczpospolita w północno-wschodniej Polsce!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, jako jedyna z nowo biorących udział w rankingu uplasowała się w 1 dziesiątce i zajęła 6 miejsce w kraju na 25 startujących w rankingu i 36 istniejących uczelni.

Dyplomy PWSZ w Suwałkach są honorowane w krajach Unii Europejskiej sygnatariuszy Konwencji Bolońskiej, która ujednolica system kształcenia na studiach w całej Europie.

Uczelnia kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 1 stopnia (licencjat, inżynier). Kierunki odpowiadają obecnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy a uczelnia współpracuje z wieloma firmami, m.in. z Belgii czy Niemiec, które oferują naszym absolwentom dobrze płatne miejsca pracy.

Chociaż PWSZ w Suwałkach jest dość młodą uczelnią (w tym roku obchodzi swoje 6-cio lecie) to jednak ma to wiele korzyści. Wszystkie laboratoria są wyposażone są w pomoce i urządzenia najnowszej generacji. Większość z nich zostało dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a niektórymi urządzeniami nie mogą poszczycić się nawet bardziej znane uczelnie w kraju.

Kolejnym atutem PWSZ w Suwałkach jest profesjonalna kadra naukowa. Są to osoby, które wykładają na wielu prestiżowych uczelniach w Polsce. Dostępność najnowocześniejszych urządzeń oraz profesjonalna kadra sprawiają, że student kończąc PWSZ w Suwałkach przygotowany jest do pracy w zawodzie na najwyższym poziomie.

Niewątpliwą korzyścią jest również to, że, w PWSZ w Suwałkach studia stacjonarne (licencjackie i inżynierskie) są bezpłatne, natomiast czesne za studia niestacjonarne należą do najniższych w regionie.

Uczelnia oferuje również miejsca we własnej Bursie szkolnej z dostępem do Internetu (koszt 180 zł/miesiąc). Studenci mogą liczyć również na dużą pomoc finansową ze strony uczelni, stypendia naukowe (po 1 roku studiów-nawet do 500zł/miesiąc) oraz stypendia socjalne(do 330 zł/miesiąc). Student z zagranicy z Kartą Polaka może uzyskać dodatkowe stypendium ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w wysokości do 600zł miesięcznie.

Należy również wspomnieć o programach studenckich tj.. Erasmus, Leonardo da Vinci, gdzie studenci mają możliwość wyjazdu na staże i praktyki zagraniczne lub mogą odbyć część nauki w Portugalii, Turcji, Litwie.

Obecnie w Suwalskiej PWSZ studiuje kilkunastu studentów z Litwy a liczba ta z roku na rok powiększa się.

PWSZ z Suwałkach oferuje kształcenie na 12 kierunkach, a od października planuje otwarcie kolejnych 2 nowych kierunków( fizjoterapii i pedagogiki).

Oferowane kierunki kształcenia:

 • Architektura i urbanistyka
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Filologia angielsko-rosyjska
 • Finanse i rachunkowość
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Rolnictwo
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zapisy on-line oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dla kandydatów z kartą polaka znajdują się na stronie www.pwsz.suwalki.pl

Zapraszamy do studiowania w Polsce – w Suwałkach!

Przyszłość jest tutaj!