Przedstawiciele samorządu wzięli udział w Konferencji Miast Partnerskich Polski i Litwy

W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu stosunków polsko-litewskich.
W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu stosunków polsko-litewskich.

„Rejon wileński – ogromny potencjał do rozwoju działalności projektowej z Polską” – taki tytuł nosiła prezentacja, z jaką Samorząd Rejonu Wileńskiego wystąpił podczas IV Konferencji Miast Partnerskich Polski i Litwy, która odbyła się w dn. 13-14 czerwca br. w Augustowie.

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego, posiadającego największą liczbę partnerów zagranicznych (spośród 60 samorządów Litwy) stwierdzili, że najwięcej partnerów samorząd posiada właśnie w Polsce: aż 44 z 46.

Roma Žakaitienė, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów, stwierdziła, iż prawie każdy samorząd Litwy ma partnerów w sąsiedniej Polsce. W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu pogarszających się stosunków polsko-litewskich. W trakcie dyskusji o charakterze politycznym poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmasu Republiki Litewskiej, Witold Gintowt-Dziewałtowski, stwierdził, że mniejszość polska na Litwie nie będzie określała polityki zagranicznej Polski, lecz nie może być również ofiarą obustronnych relacji: strategicznych czy taktycznych. Z kolei Vytautas Kurpuvesas, przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Państwowego i Samorządu Lokalnego Sejmasu Republiki Litewskiej, wskazał, że problemy, z którymi boryka się mniejszość polska, powinny być rozwiązane przede wszystkim z powodu tych 200 tys. obywateli Litwy.

Podczas I sesji „Współpraca polsko-litewska: możliwości finansowania projektów” mówiono o celach europejskiej współpracy terytorialnej w ramach Programu Polsko-Litewskiej Współpracy Transgranicznej, o działalności Litewskiego Centrum Informacyjnego w ramach współpracy terytorialnej Programu Południowego Bałtyku, o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Ostatni z wymienionych wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria, szkolenia i inne inicjatywy młodzieżowe. Jego główną rolą jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów.

W drugim dniu konferencji władze Augustowa zorganizowały dla uczestników wizytę poznawczą śladami wspólnych projektów polsko-litewskich. W trakcie wizyty można było zapoznać się projektami, które miastu Augustów udało się zrealizować wspólnie z partnerami litewskimi, np. z Samorządem m. Druskienniki.

II sesja konferencji była poświęcona przykładom dobrej praktyki w ramach współpracy polsko-litewskiej.

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Koszedarskiego opowiedzieli o siedmiu latach współpracy z polskim miastem Będzin, natomiast Iwo Weremko z Lublina opowiedział o współpracy z litewskim miastem Poniewież.

Daiva Martišienė i Jovita Šumskienė z Samorządu Rejonu Płungiańskiego wystąpiły z prezentacją pt. „Przestrzeń, w której sąsiedzi stają się przyjaciółmi”, z kolei Benediktas Siliūnas, dyrektor Centrum Turystyki i Przedsiębiorczości w Rosieniach (lit. Raseiniai) wystąpił z prezentacją „Promowanie przedsiębiorczości i wolontariatu wśród młodzieży w regionach przygranicznych Litwy i Polski”. Przedstawicielka Ełckiego Centrum Kultury Jolanta Skulimowska opowiedziała o intensywnej współpracy Ełku z litewskim miastem Olita (lit. Alytus).

W konferencji wzięli również udział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Liudvikas Milašius, konsul Republiki Litewskiej w Sejnach, Olgierd Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.
Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.

Konferencję uwieńczyło zaproszenie na Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, który ma się odbyć w Rybniku w dn. 29 września – 1 października br.