Więcej

  Przedstawiciele samorządu wzięli udział w Konferencji Miast Partnerskich Polski i Litwy

  Czytaj również...

  W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu stosunków polsko-litewskich.
  W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu stosunków polsko-litewskich.

  „Rejon wileński – ogromny potencjał do rozwoju działalności projektowej z Polską” – taki tytuł nosiła prezentacja, z jaką Samorząd Rejonu Wileńskiego wystąpił podczas IV Konferencji Miast Partnerskich Polski i Litwy, która odbyła się w dn. 13-14 czerwca br. w Augustowie.

  Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego, posiadającego największą liczbę partnerów zagranicznych (spośród 60 samorządów Litwy) stwierdzili, że najwięcej partnerów samorząd posiada właśnie w Polsce: aż 44 z 46.

  Roma Žakaitienė, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów, stwierdziła, iż prawie każdy samorząd Litwy ma partnerów w sąsiedniej Polsce. W pierwszym dniu konferencji nie pominięto drażliwego tematu pogarszających się stosunków polsko-litewskich. W trakcie dyskusji o charakterze politycznym poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członek Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmasu Republiki Litewskiej, Witold Gintowt-Dziewałtowski, stwierdził, że mniejszość polska na Litwie nie będzie określała polityki zagranicznej Polski, lecz nie może być również ofiarą obustronnych relacji: strategicznych czy taktycznych. Z kolei Vytautas Kurpuvesas, przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Państwowego i Samorządu Lokalnego Sejmasu Republiki Litewskiej, wskazał, że problemy, z którymi boryka się mniejszość polska, powinny być rozwiązane przede wszystkim z powodu tych 200 tys. obywateli Litwy.

  Podczas I sesji „Współpraca polsko-litewska: możliwości finansowania projektów” mówiono o celach europejskiej współpracy terytorialnej w ramach Programu Polsko-Litewskiej Współpracy Transgranicznej, o działalności Litewskiego Centrum Informacyjnego w ramach współpracy terytorialnej Programu Południowego Bałtyku, o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Ostatni z wymienionych wspiera finansowo i merytorycznie realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria, szkolenia i inne inicjatywy młodzieżowe. Jego główną rolą jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów.

  W drugim dniu konferencji władze Augustowa zorganizowały dla uczestników wizytę poznawczą śladami wspólnych projektów polsko-litewskich. W trakcie wizyty można było zapoznać się projektami, które miastu Augustów udało się zrealizować wspólnie z partnerami litewskimi, np. z Samorządem m. Druskienniki.

  II sesja konferencji była poświęcona przykładom dobrej praktyki w ramach współpracy polsko-litewskiej.

  Przedstawiciele Samorządu Rejonu Koszedarskiego opowiedzieli o siedmiu latach współpracy z polskim miastem Będzin, natomiast Iwo Weremko z Lublina opowiedział o współpracy z litewskim miastem Poniewież.

  Daiva Martišienė i Jovita Šumskienė z Samorządu Rejonu Płungiańskiego wystąpiły z prezentacją pt. „Przestrzeń, w której sąsiedzi stają się przyjaciółmi”, z kolei Benediktas Siliūnas, dyrektor Centrum Turystyki i Przedsiębiorczości w Rosieniach (lit. Raseiniai) wystąpił z prezentacją „Promowanie przedsiębiorczości i wolontariatu wśród młodzieży w regionach przygranicznych Litwy i Polski”. Przedstawicielka Ełckiego Centrum Kultury Jolanta Skulimowska opowiedziała o intensywnej współpracy Ełku z litewskim miastem Olita (lit. Alytus).

  W konferencji wzięli również udział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Liudvikas Milašius, konsul Republiki Litewskiej w Sejnach, Olgierd Dziekoński, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.
  Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.

  Konferencję uwieńczyło zaproszenie na Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, który ma się odbyć w Rybniku w dn. 29 września – 1 października br.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

  Wyprawka dziecka rejonu wileńskiego i jej wartość zostaną zwiększone z 50 do 150 euro. Planuje się wyposażenie rodzin z noworodkiem w niezbędne narzędzia do pielęgnacji dziecka, które przydadzą się zwłaszcza w pierwszym roku jego życia. Według mera Samorządu Rejonu Wileńskiego...