Więcej

  Jarosław Kamiński wicemerem Wilna

  Czytaj również...

  Zdecydowaną większością głosów Jarosław Kamiński został wybrany wicemerem Wilna Fot. Marian Paluszkiewicz

  Radny samorządu miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Jarosław Kamiński został we wtorek wybrany wicemerem stolicy, a przedstawicielkę AWPL Editę Tamošiūnaitė wybrano wicedyrektorem administracji samorządu.

  Zgodnie z ustawą o samorządach kandydaturę Jarosława Kamińskiego na wicemera zaproponował mer Wilna Artūras Zuokas. Na kandydaturę Jarosława Kamińskiego głosowało 34 radnych, 10 było przeciwnych. W radzie zasiada 51 radnych. Wybór Polaka na wicemera Wilna stał się możliwy po tym, jak AWPL dołączyła do rządzącej Wilnem koalicji. Obecnie koalicja składa się z frakcji: ruchu „TAK” stołecznego mera Artūrasa Zuokasa — 12 mandatów, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — 9 mandatów, Partii Pracy — 8 mandatów, partii socjaldemokratycznej — 5 mandatów oraz 2 radnych z ramienia Aliansu Rosjan Litwy. Zgodnie z umową koalicyjną stanowiska wicemerów oprócz Kamińskiego zajmują socjaldemokrata Romas Adomavičius i przedstawiciel Partii Pracy Jonas Pinskus.

  Jarosław Kamiński ma 46 lat, jest rdzennym wilnianinem. Ukończył wileńską „mickiewiczówkę”. Wyższe wykształcenie zdobył na wydziale socjologii Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Mieszkańcom Wileńszczyzny stał się szeroko znany ze swej pracy w Radiu „Znad Wilii”, w którym pracował dyrektorem działu muzycznego. Pracował również nauczycielem, doradcą merów Wilna i rejonu wileńskiego. W 2007 roku po raz pierwszy został wybrany radnym stołecznego samorządu, a od grudnia 2010 roku i do kwietnia 2011 zajmował stanowisko wicemera Wilna. Jest żonaty. Wraz małżonką wychowują trójkę dzieci.

  Podczas wtorkowej sesji stołecznej Rady przedstawicielka AWPL Edita Tamošiūnaitė została wybrana wicedyrektorem administracji samorządu. Dotychczas Tamošiūnaitė zajmowała stanowisko kierowniczki wydziału sportu wileńskiego samorządu a, jeszcze wcześniej pracowała dyrektorem polskiego gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim. Na nowym stanowisku Tamošiūnaitė będzie nadzorowała sprawy oświaty, kultury i sportu.

  Aby przedstawicielka Akcji Wyborczej mogła zająć stanowisko wicedyrektora, z tego stanowiska musiał być zdymisjonowany przedstawiciel Partii Pracy Gintaras Tamošiūnas. Ta decyzja Rady wynikała z nowej umowy koalicyjnej. Dotychczas przedstawiciele Partii Pracy zajmowali stanowiska dwóch wicedyrektorów administracji. Jedno stanowisko wicedyrektora zachowała partia socjaldemokratyczna.

  Jak powiedział dla „Kuriera” radny z ramienia AWPL, przewodniczący Polskiej Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski — „objęcie stanowisk wicemera i wicedyrektora są bardzo ważne dla polskiej społeczności. Poprzez te stanowiska będziemy mieli wpływ na tak strategiczne dla Polaków sprawy jak zachowanie sieci szkół, formowanie klas albo tworzenie nowych polskich grup w przedszkolach”.

  Zgodnie z umową koalicyjną przedstawiciele AWPL mają zająć również stanowiska przewodniczących komitetów Oświaty, Kultury i Sportu oraz Rozwoju Miasta. Wybory przewodniczących odbędą się na posiedzeniach komitetów.

  R. M.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...