W Sejmie otwarto wystawy poświęcone Miłoszowi

Na wystawach są przedstawione zdjęcia z różnych okresów życia Miłosza Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek w Sejmie RL zostały otwarte wystawy zorganizowane przez Ambasadę RP na Litwie „Powroty Czesława Miłosza” oraz Instytut Polski w Wilnie „Czesław Miłosz. Stulecie poety”.

Otwarcie wystaw zainaugurowali ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski i wiceprzewodniczący Sejmu Česlovas Juršėnas. Na wystawie „Powroty Czesława Miłosza” prezentowane są między innymi zdjęcia fotoreportera „Kuriera Wileńskiego” Mariana Paluszkiewicza, na których jest uwieczniony ostatni pobyt Noblisty w Wilnie.

― W tym tygodniu obchodzimy 100. rocznicę urodzin wybitnej osobowości, która ma szczególne znaczenie dla narodów polskiego i litewskiego. Wyrażam ogromną wdzięczność przyjaciołom Polakom za to, że podarowali nam tę wspaniałą wystawę o Czesławie Miłoszu. Ci, którzy są mniej znani z jego twórczością, na pewno w trakcie obejrzenia wystawy poznają, jaka niezwykła to była osobowość ― mówił wiceprzewodniczący Sejmu.

Wystawy zainaugurowali Janusz Skolimowski i Česlovas Juršėnas Fot. Marian Paluszkiewicz

Z kolei ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski również podkreślił znaczenie poety dla obu narodów i w skrócie przypomniał zebranym jego życiorys.

― Miłosz był tragicznie miotany wydarzeniami XX wieku, aż w końcu wrócił do Polski. Poeta był obserwatorem i prawdziwym świadkiem epoki ― mówił ambasador. ― Można też śmiało twierdzić, że był poetą zarówno polskim, jak i litewskim. Potrafił naturalnie połączyć razem ducha litewskiego i polskiego. Dlatego chciałbym, aby przykład Miłosza był natchnieniem dla nas wszystkich.

Pamięć noblisty została uczczona również na posiedzeniu plenarnym w Sejmie. Przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė podkreśliła, że dla wspólnej historii i kultury Litwy i Polski nieraz sens nadawały wyjątkowe osoby ― takie jak Adam Mickiewicz, Jerzy Giedroyć i Czesław Miłosz.

Na wystawie „Powroty Czesława Miłosza” zaprezentowano fotografie z pobytów noblisty w Wilnie. Zostały wykorzystane zdjęcia fotoreportera „Kuriera Wileńskiego” Mariana Paluszkiewicza, oprócz tego Walerego Charina, Włodzimierza Gulewicza, Jerzego Karpowicza, Bronisławy Kondratowicz, Macieja Mieczkowskiego oraz Łukasza Sieradzkiego. Koncepcją i realizacją wystawy zajął się Romuald Mieczkowski.

Z kolei na wystawie „Czesław Miłosz. Stulecie poety” przedstawiony jest dorobek poetycki Miłosza oraz kalendarium najważniejszych faktów z jego biografii a także zdjęcia związane z poetą, pochodzące z różnych okresów jego życia. Opracowaniem ekspozycji zajęli się Adam Orlewicz i Jolanta Pol.