III Konferencja sprawozdawczo-wyborcza koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego

Laureaci konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” oraz Mini Olimpiady Języka Polskiego Fot. archiwum ASRW

W ubiegłym miesiącu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się III konferencja sprawozdawczo-wyborcza Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, dr Józef Szostakowski z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, mgr Danuta Balašaitienė oraz dr Irena Fedorowicz z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Goście życzyli polonistom owocnych obrad, dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczystość swymi występami uświetnili uczniowie ze Szkoły Średniej w Mickunach oraz Gimnazjum K. Parczewskiego w Niemenczynie. Uczciliśmy pamięć prałata Józefa Obrembskiego minutą ciszy.

Rok 2011 — Rokiem Czesława Miłosza. Z tej okazji wysłuchaliśmy przemówień dr Józefa Szostakowskiego, mgr Danuty Balašaitienė, dr Ireny Fedorowicz. Z wystąpień referentów dowiedzieliśmy się o miejscach związanych na Litwie z Czesławem Miłoszem: Wilno, Szetejnie, Lauda.

Następnie przewodnicząca koła metodycznego, Waleria Tomaszun, przedstawiła pracę metodyczną polonistów rejonu wileńskiego za rok szkolny 2010-2011. Mówiła o tym, że Rada Metodyczna polonistów zorganizowała i nadzorowała szkolne, strefowe i rejonowe konkursy recytatorskie, ortograficzne, mini olimpiadę oraz olimpiadę literatury i języka polskiego. W szkołach odbywały się zajęcia metodyczne, tydzień języka polskiego, tematyczne wieczorki literackie, poświęcone twórczości poetów i pisarzy polskich.

Podczas konferencji odbyły się wybory członków koła metodycznego polonistów rejonu wileńskiego.

Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz oraz starszy specjalista Wydziału Oświaty, kurator języka polskiego, Nijola Ragucka wręczyły dyplomy uznania polonistom oraz laureatom konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii” oraz Mini Olimpiady Języka Polskiego. Laureaci otrzymali również nagrody książkowe oraz rzeczowe ufundowane przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”, za które serdecznie dziękujemy pani prezes Marii Piotrowicz.