Samorząd przystosowuje mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych

rzy pomocy nowego urządzenia osoba niepełnosprawna może wjechać na wózku na dowolne piętro klatki schodowej Fot. archiwum ASRW

W ramach Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego na l. 2011-2012 Samorząd Rejonu Wileńskiego przystosowuje mieszkania oraz środowiska mieszkalne do potrzeb osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ruchowymi oraz zaburzeniami funkcji samoobsługi.

W roku bieżącym zaplanowane jest przystosowanie mieszkań oraz środowisk mieszkalnych dla 5 osób w gminach pogirskiej, podbrzeskiej oraz bezdańskiej. Na te cele z Departamentu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy samorząd pozyskał ponad 46 tys. Lt.

W ubiegłym miesiącu w ramach wyżej wymienionego programu samorząd nabył urządzenie Roby T09 ułatwiające poruszanie się po schodach dla mieszkańca Rukojń poruszającego się na wózku inwalidzkim. Przy pomocy urządzenia osoba niepełnosprawna może wjechać na wózku na dowolne piętro klatki schodowej. Do pomocy w poruszaniu się z zastosowaniem takiego urządzenia niezbędna jest tylko jedna osoba. Nowoczesne urządzenie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po schodach kosztowało ponad 13 tys. Lt.

Samorząd uczestniczy w Programie Przystosowania Mieszkań i Środowiska Mieszkalnego do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych od roku 2002. Biorąc udział w danym programie samorząd ma na celu stworzenie warunków dla osób niepełnosprawnych do bardziej swobodnego poruszania się, aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia się oraz zdobycia zawodu, aktywnego udziału w rynku pracy oraz w życiu społecznym.

Urządzenie Roby T09 ułatwiające poruszanie się po schodach Fot. archiwum ASRW

W l. 2007-2010 mieszkania i środowiska mieszkalne przystosowano 19 osobom niepełnosprawnym z bardzo poważnymi zaburzeniami ruchowymi oraz zaburzeniami funkcji samoobsługi. Na te cele wydano ponad 270 tys. Lt. Koszty przystosowania jednego mieszkania opiewały średnio na 14 tys. Lt. W roku bieżącym na przystosowanie mieszkań oraz środowisk mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczono ponad 53 tys. Lt. Kwota w wysokości 44800 Lt pochodzi z budżetu państwowego, prawie 9 tys. Lt – z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, tel. 263 6001, 275 2638).