Konkurs „Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE?”

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Organizatorem Konkursu jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie (dalej: „Organizator”).

2.Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o Polsce, kraju sprawującym w okresie 1.07.2011-31.12.1011 Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

3.Istotą Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 10 pytań i ich przesłanie do Organizatora.

4.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

5.Główną Nagrodą jest Netbook firmy Samsung.

6.Oprócz Nagrody Głównej przyznanych zostanie 20 nagród dodatkowych.

7.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ambasady RP w Wilnie i członkowie ich rodzin.

8.Odpowiedzi w języku litewskim lub polskim, na formularzu dostępnym po litewsku i polsku na stronie internetowej WPHI Wilno (www.vilnius.trade.gov.pl) i w wybranych mediach, należy przesyłać e-mailem na adres: vilnius@trade.gov.pl lub pocztą na adres: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Vasario 16-osios g. 14/2, Wilno LT-01107.

9.W tytule e-maila lub na kopercie listu należy wpisać „Konkurs”.

10.Termin przesyłania odpowiedzi upływa 30 lipca 2011.

11.Odpowiedzi nieczytelne nie będą brane pod uwagę przy ustaleniu laureatów.

12.Nagroda Główna przyznana zostanie osobie, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań.  Jeśli takich osób będzie więcej niż jedna, laureat Nagrody Głównej zostanie wybrany w drodze losowania.

13.Nagrody dodatkowe przyznane zostaną w trybie analogicznym do trybu określonego w pkt 12 Regulaminu.

14.Laureaci zostaną wyłonieni w pierwszym tygodniu sierpnia, a wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ustaleniu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora (www.vilnius.trade.gov.pl) i w mediach, w których ukazała się informacja o Konkursie.

15.Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, o której miejscu i terminie Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Pytania konkursu

.

„Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE?”

1.Krajem sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jest ……….

2.Ważnymi tematami Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są sprawy gospodarcze. Funkcję Ministra Gospodarki Polski sprawuje …………………..

3.Z jakim krajem Polska ma największe obroty handlowe? ………………..

4. Polska giełda staje się centrum Europy Środkowo-Wschodniej przyciągając na swój parkiet wiele spółek z innych państw regionu. Siedziba polskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.pl) znajduje się w (miasto): ……….

5.Ważną gałęzią przemysłu w Polsce jest produkcja podzespołów dla przemysłu lotniczego. Tu swoje zakłady produkcyjne mają największe światowe koncerny lotnicze jak Pratt & Whitney, Goodrich i Hispano Suiza. Dolina lotnicza (www.dolinalotnicza.pl), skupisko firm branży lotniczej koncentruje się w województwie …….

6.Sukcesem gospodarczym Polski było utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Na ich terenie inwestorzy zainwestowali już znacznie ponad 70 mld PLN, tworząc ponad 160 tys. miejsc pracy. Największa specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, w której swoje zakłady mają m. in. producenci samochodów marek OPEL i FIAT, to ……… Specjalna Strefa Ekonomiczna.

7.Polska jest krajem ciekawym i bardzo zróżnicowanym turystycznie — od gór, w których można zobaczyć wszystkie piętra roślinności (w tym piętro alpejskie), poprzez niziny do depresji, czyli obszaru położonego poniżej poziomu morza. Od wysoko uprzemysłowionych terenów Górnego Śląska po dzikie i dziewicze Bieszczady i Beskid Niski.  Od gotyckiego Torunia, poprzez renesansowy Zamość aż po perłę socrealizmu — Nową Hutę. Osoby zainteresowane atrakcjami turystycznymi Polski mogą znaleźć informacje na stronie POT (www.pot.gov.pl). Skrót „POT” oznacza: ………………….

8.Polska rozbudowuje porty lotnicze, chcąc przyciągnąć większą grupę turystów i inwestycje zagranicznych koncernów. Największymi polskimi portami lotniczymi pod względem ilości obsłużonych pasażerów w 2010 roku były lotniska w: 1)……….. ; 2) ………….; 3) …………….

9.Polska aktywnie włącza się w działania na arenie międzynarodowej na wielu płaszczyznach, w tym również w sporcie. W 2012 roku w Polsce największą imprezą sportową, która odbędzie się równocześnie w Polsce i na Ukrainie będą ……………….. .

10.Poszukiwanie dostawców w Polsce może być szybkie proste i bez kosztowe. Firmy litewskie poszukujące dostawców w Polsce mogą skorzystać z pomocy, WPHiI Ambasady RP w Wilnie (www.vilnius.trade.gov.pl). Skrót WPHiI oznacza ………………………