Więcej

  Konkurs „Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE?”

  Czytaj również...

  REGULAMIN KONKURSU

   

  1.Organizatorem Konkursu jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie (dalej: „Organizator”).

  2.Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o Polsce, kraju sprawującym w okresie 1.07.2011-31.12.1011 Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

  3.Istotą Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na 10 pytań i ich przesłanie do Organizatora.

  4.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.

  5.Główną Nagrodą jest Netbook firmy Samsung.

  6.Oprócz Nagrody Głównej przyznanych zostanie 20 nagród dodatkowych.

  7.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ambasady RP w Wilnie i członkowie ich rodzin.

  8.Odpowiedzi w języku litewskim lub polskim, na formularzu dostępnym po litewsku i polsku na stronie internetowej WPHI Wilno (www.vilnius.trade.gov.pl) i w wybranych mediach, należy przesyłać e-mailem na adres: vilnius@trade.gov.pl lub pocztą na adres: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Vasario 16-osios g. 14/2, Wilno LT-01107.

  9.W tytule e-maila lub na kopercie listu należy wpisać „Konkurs”.

  10.Termin przesyłania odpowiedzi upływa 30 lipca 2011.

  11.Odpowiedzi nieczytelne nie będą brane pod uwagę przy ustaleniu laureatów.

  12.Nagroda Główna przyznana zostanie osobie, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań.  Jeśli takich osób będzie więcej niż jedna, laureat Nagrody Głównej zostanie wybrany w drodze losowania.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  13.Nagrody dodatkowe przyznane zostaną w trybie analogicznym do trybu określonego w pkt 12 Regulaminu.

  14.Laureaci zostaną wyłonieni w pierwszym tygodniu sierpnia, a wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ustaleniu poprzez publikację na stronie internetowej Organizatora (www.vilnius.trade.gov.pl) i w mediach, w których ukazała się informacja o Konkursie.

  15.Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, o której miejscu i terminie Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

   

   

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Pytania konkursu

  .

  „Czy znasz Polskę, kraj sprawujący Prezydencję w UE?”

  1.Krajem sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jest ……….

  2.Ważnymi tematami Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są sprawy gospodarcze. Funkcję Ministra Gospodarki Polski sprawuje …………………..

  3.Z jakim krajem Polska ma największe obroty handlowe? ………………..

  4. Polska giełda staje się centrum Europy Środkowo-Wschodniej przyciągając na swój parkiet wiele spółek z innych państw regionu. Siedziba polskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.gpw.pl) znajduje się w (miasto): ……….

  5.Ważną gałęzią przemysłu w Polsce jest produkcja podzespołów dla przemysłu lotniczego. Tu swoje zakłady produkcyjne mają największe światowe koncerny lotnicze jak Pratt & Whitney, Goodrich i Hispano Suiza. Dolina lotnicza (www.dolinalotnicza.pl), skupisko firm branży lotniczej koncentruje się w województwie …….

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  6.Sukcesem gospodarczym Polski było utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Na ich terenie inwestorzy zainwestowali już znacznie ponad 70 mld PLN, tworząc ponad 160 tys. miejsc pracy. Największa specjalna strefa ekonomiczna w Polsce, w której swoje zakłady mają m. in. producenci samochodów marek OPEL i FIAT, to ……… Specjalna Strefa Ekonomiczna.

  7.Polska jest krajem ciekawym i bardzo zróżnicowanym turystycznie — od gór, w których można zobaczyć wszystkie piętra roślinności (w tym piętro alpejskie), poprzez niziny do depresji, czyli obszaru położonego poniżej poziomu morza. Od wysoko uprzemysłowionych terenów Górnego Śląska po dzikie i dziewicze Bieszczady i Beskid Niski.  Od gotyckiego Torunia, poprzez renesansowy Zamość aż po perłę socrealizmu — Nową Hutę. Osoby zainteresowane atrakcjami turystycznymi Polski mogą znaleźć informacje na stronie POT (www.pot.gov.pl). Skrót „POT” oznacza: ………………….

  8.Polska rozbudowuje porty lotnicze, chcąc przyciągnąć większą grupę turystów i inwestycje zagranicznych koncernów. Największymi polskimi portami lotniczymi pod względem ilości obsłużonych pasażerów w 2010 roku były lotniska w: 1)……….. ; 2) ………….; 3) …………….

  9.Polska aktywnie włącza się w działania na arenie międzynarodowej na wielu płaszczyznach, w tym również w sporcie. W 2012 roku w Polsce największą imprezą sportową, która odbędzie się równocześnie w Polsce i na Ukrainie będą ……………….. .

  10.Poszukiwanie dostawców w Polsce może być szybkie proste i bez kosztowe. Firmy litewskie poszukujące dostawców w Polsce mogą skorzystać z pomocy, WPHiI Ambasady RP w Wilnie (www.vilnius.trade.gov.pl). Skrót WPHiI oznacza ………………………

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...

  W DKP odbędzie się wileńska premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” i spotkanie z twórcami

  Premiera filmu „Fatalny rozkaz. Wilno 1939” będzie miał miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, 13 czerwca o godz. 18:00. Przed projekcją odbędzie się spotkanie z twórcami filmu. Czytaj więcej: Reżyser filmu „Wilno 1939” Piotr Kościński:...

  „Płyną te opowieści ociekające krwią…”: Spotkanie wokół książki Szymona Datnera

  W spotkaniu udział wezmą: Helena Datner — socjolog, historyk, Agata Patalas — dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Giczanki, dr Neringa Latvytė z Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie moderuje dr Lara Lempertienė z Centrum Badań Judaistycznych Litewskiej Biblioteki Narodowej im. M....