Więcej

  Mieszkance rejonu wileńskiego wręczono Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

  Czytaj również...

  Jako wielodzietna matka Pani Janina Zinkiewicz jest uhonorowana 4 medalami Fot. archiwum ASRW

  Wielodzietnej matce, 82-letniej mieszkance gminy Rudomino, Pani Janinie Zinkiewicz wręczono Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

  Tym odznaczeniem honorowane są matki, które urodziły i dobrze wychowały 7 i więcej dzieci. Janina Zinkiewicz urodziła oraz godnie wychowała 7 dzieci: 4 córki i 3 synów.

  Jako wielodzietna matka Pani Janina była uhonorowana 3 medalami: w 1955 r. – Medalem Macierzyństwa III stopnia, w 1959 r. – Medalem Macierzyństwa I stopnia, w 1964 r. – Medalem Honorowym Macierzyństwa III stopnia.

  Janina Zinkiewicz urodziła się 24 czerwca 1929 r. w rejonie solecznickim, w wieku pięciu lat wraz z rodzicami, bratem i siostrą przybyła do rejonu wileńskiego. J. Zinkiewicz ukończyła 7 klas oraz 2 klasy gimnazjalne. 25 listopada 1947 r. wyszła za mąż za Czesława Zinkiewicza (ur. 7 czerwca 1928 r. we wsi Benedyktowo, w rejonie wileńskim). Mąż ukończył 7 klas, pracował w kołchozie. Janina Zinkiewicz również pracowała w kołchozie. W rodzinie urodziły się cztery córki oraz trzech synów. Nie zważając na sporą gromadkę dzieci, pracę na roli oraz w gospodarstwie domowym Pani Janina doskonale poradziła sobie z obowiązkiem wychowania dzieci, przyzwyczajaniem ich do pracy. Po odejściu męża w 1998 r. Pani Janina mieszkała sama. Od kilku lat, z powodu problemów zdrowotnych, jest osobą niepełnosprawną. Dzieci jednak często ją odwiedzają oraz troskliwie opiekują się swoją sędziwą matką.


  Fot. archiwum

  Fot. archiwum
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...