Mieszkance rejonu wileńskiego wręczono Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

Jako wielodzietna matka Pani Janina Zinkiewicz jest uhonorowana 4 medalami Fot. archiwum ASRW

Wielodzietnej matce, 82-letniej mieszkance gminy Rudomino, Pani Janinie Zinkiewicz wręczono Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

Tym odznaczeniem honorowane są matki, które urodziły i dobrze wychowały 7 i więcej dzieci. Janina Zinkiewicz urodziła oraz godnie wychowała 7 dzieci: 4 córki i 3 synów.

Jako wielodzietna matka Pani Janina była uhonorowana 3 medalami: w 1955 r. – Medalem Macierzyństwa III stopnia, w 1959 r. – Medalem Macierzyństwa I stopnia, w 1964 r. – Medalem Honorowym Macierzyństwa III stopnia.

Janina Zinkiewicz urodziła się 24 czerwca 1929 r. w rejonie solecznickim, w wieku pięciu lat wraz z rodzicami, bratem i siostrą przybyła do rejonu wileńskiego. J. Zinkiewicz ukończyła 7 klas oraz 2 klasy gimnazjalne. 25 listopada 1947 r. wyszła za mąż za Czesława Zinkiewicza (ur. 7 czerwca 1928 r. we wsi Benedyktowo, w rejonie wileńskim). Mąż ukończył 7 klas, pracował w kołchozie. Janina Zinkiewicz również pracowała w kołchozie. W rodzinie urodziły się cztery córki oraz trzech synów. Nie zważając na sporą gromadkę dzieci, pracę na roli oraz w gospodarstwie domowym Pani Janina doskonale poradziła sobie z obowiązkiem wychowania dzieci, przyzwyczajaniem ich do pracy. Po odejściu męża w 1998 r. Pani Janina mieszkała sama. Od kilku lat, z powodu problemów zdrowotnych, jest osobą niepełnosprawną. Dzieci jednak często ją odwiedzają oraz troskliwie opiekują się swoją sędziwą matką.


Fot. archiwum

Fot. archiwum