Wizyta delegacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Goście z Polski spotkali się z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem Fot. archiwum

Współpraca patronacka, pomoc placówkom oświatowym i organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży — to najważniejsze obszary, wokół których został zorganizowany program wizyty delegacji Kujawsko-Pomorskiego i Podlaskiego Oddziałów „Wspólnoty Polskiej” w rejonie solecznickim.

Jak co roku goszcząca w rejonie delegacja z Torunia na czele z prezes Anną Kosicką przywiozła 200 tornistrów z pełnym wyposażeniem, które 1 września otrzyma każdy pierwszoklasista polskiej szkoły naszego rejonu. Z kolei delegacja z Białegostoku na czele z prezes Anną Kietlińską uczestniczyła we współorganizowanych warsztatach plastycznych w Taboryszkach.

27 czerwca br. goście z Polski spotkali się z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Podstawową omawianą kwestią było sprecyzowanie priorytetów współpracy oraz form pomocy, jakie Stowarzyszenie może zaoferować i jakie są oczekiwania samorządu.

— Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować Państwu za pomoc, jaką z roku na rok otrzymujemy od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Reprezentujecie oddziały, z jakimi łączy nas wiele lat współpracy. Znacie nasze problemy i oczekiwania. Problematyka mniejszości narodowych należy do zagadnień skomplikowanych, dyskusyjnych, a często i drażliwych. Potwierdzają to ostatnie wydarzenia w zakresie stosunków polsko-litewskich. Każda mniejszość ma swoją historię, właściwe sobie problemy i aspiracje. Stąd też zagadnienia mniejszościowe muszą być traktowane w jak najszerszym kontekście. Narastająca nagonka na polskie szkolnictwo, likwidująca polskie szkoły Ustawa o Oświacie nie mogą pozostawić nas obojętnymi i zabronić ubiegania się o swoje prawa. Tymczasem dostępność przestrzeni informacyjnej nie tylko na Litwie, ale też i w Polsce częstokroć powoduje niezgodny z rzeczywistością wizerunek Polaków na Wileńszczyźnie. Dlatego chciałbym Państwa prosić o sprostowywanie kłamliwych informacji i przedstawianie realnej naszej sytuacji. Dzisiaj zależy nam na bardzo konkretnej pomocy ze strony Polski. Swoją współpracę z samorządami bądź organizacjami polskimi chcemy tworzyć na fundamencie współpracy naszej gminy z polską jednostką terytorialną. Mamy dobre doświadczenia tego rodzaju kontaktów partnerskich na przykładzie powiatu radomskiego i gminy dziewieniskiej. Zależy nam też na organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży, których, trzeba przyznać, ostatnio było mniej, ufundowaniu stypendiów dla absolwentów szkół polskich, organizacji szkoleń i kursów dla nauczycieli. Dziękuję serdecznie za pomoc i wsparcie, ale liczymy na nie również w przyszłości — powiedział podczas spotkania mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Po spotkaniu z merem rejonu delegacja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w towarzystwie kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu Reginy Markiewicz przekazała tornistry dla szkół w Ejszyszkach i Koleśnikach.

Po południu w solecznickim kościele odbyła się żałobna Msza święta w intencji Przyjaciół ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którzy odeszli do Domu Pana. Nabożeństwo celebrował ksiądz Marek Gładki.