Grunty zmeliorowane zostaną odpisane

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczęła opracowywanie informacji o odwodnionych gruntach, które zostały zabudowane, o obszarach, których przeznaczenie na cele rolnicze zostało zmienione na gospodarstwa domowe, komercyjne lub inne.

Po dokonaniu analizy zabudowanych terenów oraz gruntów zmeliorowanych, których przeznaczenie ma być zmienione, zostanie złożona propozycja odpisania odwodnionych obszarów.

Mieszkańców, którzy mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z zastępcą kierownika Wydziału Rolnictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rusłanem Naruńcem (Wilno, ul. Rinktinės 50, pok. 524, tel. (8 5) 275 6912) do dnia 1 października 2011 r.