Uczestnicy projektu „Misja Litwa 2030” w Solecznikach

6 lipca, w święto Koronacji Mendoga, ruszył projekt „Misija Lietuva 2030”, organizowany przez organizacje młodzieżowe Litwy.

W dniach od 6 do 29 lipca 7 grup młodzieżowych wyruszy w podróż po Litwie i odwiedzi 103 miasta. Celem tej podróży są spotkania oraz dyskusje z przedstawicielami władzy, mieszkańcami i młodzieżą na temat wizji przyszłości ojczyzny oraz zapoznanie ich z projektem strategicznego rozwoju Litwy „Litwa 2030”. Oprócz tego uczestnicy projektu w każdym odwiedzonym miejscu muszą zawiesić domek dla ptaków, symbolizujący powrót do ojczyzny oraz zrobić dobry uczynek.

W takim właśnie celu uczestnicy projektu przybyli do Solecznik, Białej Waki i Ejszyszek. Najważniejszym punktem programu były spotkania i dyskusje z mieszkańcami. Uczestnicy projektu chętnie rozmawiali z mieszkańcami i młodzieżą o problemach miasteczek, w których mieszkają, o tym, jak wyobrażają sobie Litwę za dwadzieścia lat i czego oczekują w przyszłości. Na podstawie dyskusji udało się zdefiniować różne, aczkolwiek znane już i bolące od dawna problemy mieszkańców: bezrobocie, emigracja, nadużywanie alkoholu, brak działalności pozalekcyjnej dla młodzieży, słaby rozwój turystyki oraz brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, wynikający raczej z ogólnej polityki państwowej.

Oprócz dyskusji i zawieszenia domku dla ptaków w każdej z odwiedzonych miejscowości uczestnicy zostawili po sobie dobry uczynek: w Solecznikach uporządkowali podwórko jednej z mieszkanek, w Ejszyszkach park, w Białej Wace — w ramach prewencji antyalkoholowej wywiesili plakaty.