27
Demonstracja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

W Warszawie, w minioną sobotę odbyła się kolejna manifestacja w obronie Polaków Litwy. Tym razem organizatorami były Unia Polityki Realnej i Prawica Rzeczypospolitej. Natomiast Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis” i Federacja Organizacji Kresowych w manifestacji uczestniczyły czynnie, wspierając organizatorów.

Manifestanci zebrali się pod ambasadą litewską, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Rozwinęli transparenty z polsko i angielskojęzycznymi napisami protestującymi przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie.

Po podkreśleniu przez organizatorów niepartyjnego charakteru manifestacji oraz przedstawieniu powodów (dyskryminacja Polaków na Litwie) i celów (protest skierowany do ambasador RL w Polsce) niżej podpisany zapoznał zebranych z sytuacją Polaków na Litwie, działaniami litewskich władz wymierzonymi w ich prawa oraz bezczynnością władz polskich godzących się, by zapisy Traktatu Polsko-Litewskiego, gwarantujące Polakom pełnię praw, pozostawały wyłącznie na papierze.
Kolejni mówcy — b. marszałek Sejmu Marek Jurek (Prawica Rzeczpospolitej) oraz poseł Artur Górski (Prawo i Sprawiedliwość) potępiali wymierzone w Polaków działania litewskie, zwracali uwagę na łamanie przez Litwinów porozumień międzynarodowych oraz standardów europejskich, oraz podkreślali powinności władz polskich.

Następnie Bartosz Jóźwiak, prezes UPR, odczytał pismo do ambasador Litwy w Polsce. Po przypomnieniu posunięć litewskich dyskryminujących Polaków, zwłaszcza antypolskiej reformy oświaty, w sposób oczywisty sprzecznych z litewskimi zobowiązaniami (art. 16 Konwencji Ramowej Rady Europy) odwołano się w nim do wspólnych dziejów.

Z kolei Aleksander Szych, prezes Stowarzyszenia „Memoriae Fidelis”, odczytał Stanowisko Stowarzyszenia i Federacji Organizacji Kresowych dotyczące ostatnich kontaktów władz polskich z władzami litewskimi. Zwraca się w nim uwagę na litewską „taktykę salami” — zabierania Polakom kolejnych uprawnień.

„Po przejęciu przez litewskich kolonistów znaczącej ilości ziemi, niekorzystnie zreformowano oświatę. Obecnie wzięto się za likwidację ostatnich przejawów obecności języka polskiego w życiu publicznym — polskich nazw ulic”.

Następnie odczytałem apel Federacji i Stowarzyszenia do byłych prezydentów: RL Valdasa Adamkusa i RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypomniano w nim specyficzne zasługi obu prezydentów na polu budowy „najlepszych w dziejach stosunków polsko-litewskich” usadowionych „na krzywdzie i dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie”.

Manifestację zakończyło wystąpienie wiceprezesa Unii Polityki Realnej Piotra Soporowskiego, deklarującego wolę dalszych działań na rzecz naszych Rodaków na Litwie zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innym organizacjami.

Wobec zignorowania przez personel ambasady litewskiej manifestantów, skierowane do ambasador RL pismo zostało złożone w skrzynce na korespondencję.

Adam Chajewski
wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych

27 odpowiedzi to Demonstracja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie

 1. tomasz mówi:

  Zdania nie zmieniam. Manifestacja tak. Metoda nie.
  To już chyba 8 miesięcy od czasu pierwszej manifestacji. Było ich już koło dziesięciu. A liczba uczestników stała. Oscyluje w granicach 30 osób.
  Moim zdaniem warto się zastanowić jak robić je może nie tak często ale grupujące znacznie więcej osób. W Warszawie manifestacja na 30 osób to tak by jej nie było.

 2. Kmicic mówi:

  W tej pikiecie debiutowały niektóre środowiska prawicowe, UPR i PR.
  Dotychczasowi organizatorzy MF i FOK, KoLiber uczestniczyli symbolicznie(8 osób) chcąc się przekonać o apolityczności demonstracji. Rzeczywiście tak było , co zostało już na samym rozpoczęciu protestu jasno wyartykuowane.Dobro Wilniuków przede wszystkim ,ponad podziałami.

  Kolejna manifestacja w W-wie 30-go lipca.
  Prawdopodobnie , po trzech petycjach do Prezydencji Węgierskiej ,w ramach kontynuacji, zwrócimy się do Prezydencji Polskiej w UE.
  Póżniej protesty odbędą się w innych ośrodkach.
  A naprawdę zacznie się, gdy trzeba będzie wesprzeć na LT polskie środowiska szkolne ,już niebawem bo od 1-go września.

 3. wojna mówi:

  lyžką po obiedzie Panowie,proces poszedl,tu i Kmicic nie pomože,tylko językiem može poplaskač…..

 4. Jurgis mówi:

  Koniecznie trzeba powiadomić i dotrzeć do pozostałych partii politycznych i ugrupowania w Polsce i spróbować wypracować wspólne stanowisko,oraz powiadomić wcześniej wszystkich chętnych ,aby mogli brać udział manifestacjach na rzecz obrony Wilniuków.
  To może uchylić drzwi do Ambasady Litwy oprócz dostępności do skrzynki listów.

 5. Kmicic mówi:

  Do Jurgis 4:
  W demonstracjach uczestniczą sympatycy wszystkich opcji politycznych,młodzieżówka PO organizowała pikietę w Łodzi, LOS i PJN w Gdańsku. Ambasada RL i tak tradycyjnie pozostała zamknięta.
  Coraz więcej środowisk (również politycznych) angażuje się , powstają nowe inicjatywy.To nastraja optymistycznie. Jeżeli sowiecki bunkier popękał to i litewski-faszyzujący antypolonizm też pęknie, bo przestaje się już opłacać.
  W jutrzejszym Naszym Dzienniku dość dużo o tym pisze Adam Chajewski.

 6. Kmicic mówi:

  STANOWISKO
  Federacji Organizacji Kresowych i Stowarzyszenia ”Memoriae Fidelis”
  odnośnie ostatnich kontaktów władz polskich z władzami litewskim

  odczytane podczas demonstracji przed Ambasadą Litwy w Warszawie 15 lipca 2011 r.

  „Rozstrzygnięcie wrażliwych problemów wymaga więcej czasu” – powiedziała w trakcie konferencji prasowej 12 lipca Pani Prezydent Dalia Grybauskaitė odnosząc się do stosunków polsko-litewskich. Ten czas – żartując – określiła na 40 lat.
  Ten czas, te 40 lat – już nie żartując – potrzebny jest władzom litewskim na poradzenie sobie z wrażliwym dla nich problemem Polaków na Litwie. Ten czas potrzebny jest władzom litewskie dlatego, że do poradzenia sobie z Polakami stosują „taktykę salami”… załatwiania kwestii spornych po kolei.
  W ostatnich latach załatwiono problem zwrotu ziemi Polakom, zwracając znaczną jej część kolonistom litewskim.
  W marcu bieżącego roku załatwiono problem polskiego szkolnictwa uchwalając ustawę umożliwiająca jego lituanizację, likwidację szkół i zwolnienia nauczycieli.
  Obecnie władze rozpoczęły załatwianie problemu obecności języka polskiego w sferze publicznej przystępując do likwidacji polskich nazw ulic wiszących obok litewskich, na prywatnych posesjach.
  Stosując dalej, przez zapowiadane przez Panią prezydent 40 lat, ten sposób postępowania, władze litewskie wrażliwy problem Polaków na Litwie rozstrzygną. poprzez likwidację, stwarzającej ten problem mniejszości polskiej, tak jak poprzednicy dzisiejszych władz litewskich zlikwidowali problem mniejszości polskiej na Litwie Kowieńskiej.
  Przedstawiona powyżej taktyka władz litewskich wydaje się być realizowana za przyzwoleniem władz polskich. Polski Prezydent i polski Premier utrzymują ożywione kontakty ze swoimi litewskimi odpowiednikami. O ich rezultatach polska opinia publiczna nie jest informowana. Zdana jest więc wyłącznie na domniemania.
  Prezydenci Polski i Litwy spotykają się w Warszawie 11 listopada 2010 roku premierzy Polski i Litwy spotykają się na początku grudnia… i wkrótce potem pod głosowanie trafia wzmiankowana powyżej ustawa o oświacie.
  Prezydenci Polski i Litwy spotykają się w Wilnie w dniu litewskiego święta narodowego,16 lutego 2011 roku, i wkrótce potem litewski sejm uchwala ustawę wymierzona w oświatę polską a Pani Prezydent ją podpisuje.
  Prezydent Polski i reprezentanci władz Litwy spotykają się w Krasnogrudzie 30 czerwca 2011 roku i wkrótce potem litewskie władze intensyfikują akcje wymierzone w Polaków umieszczających nazwy ulic po polsku.
  Opinia publiczna nie wie nic o tematyce i rezultatach tych spotkań, jednak fakt, że są one kontynuowane stanowi dla władz litewskich pretekst do publicznych stwierdzeń, że w stosunkach polsko litewskich nie doszło do sytuacji kryzysowej. Co więcej, taka polityka ułatwia władzom litewskim pozbawianie Polaków kolejnych praw… przypominamy – praw gwarantowanych także przez porozumienia międzynarodowe, których sygnatariuszem jest także Rzeczpospolita Polska – przez Traktat Polsko-Litewski i Konwencję Ramową Rady Europy.
  Od władz Rzeczypospolitej oczekujemy zdecydowanej reakcji na wymierzoną w Polaków na Litwie politykę władz litewskich oraz otwartej polityki informacyjnej w tej kwestii.
  za PREZYDIUM RADY NACZELNEJ FEDERACJI ORGANIZACJI KRESOWYCH
  z upoważnienia STOWARZYSZENIA „MEMORIAE FIDELIS”

  Tomir Sołtan

  PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RN FOK

 7. brathanek mówi:

  “po trzech petycjach do Prezydencji Węgierskiej ,w ramach kontynuacji, zwrócimy się do Prezydencji Polskiej w UE”

  a jaki byl efekt tych trzech petycji do Wegier (na tym forum zapowiadano niemal zbrojna odsiecz bratankow z Budapesztu). Podobny los spotka i apele do Prezydencji Polskiej.

 8. LadyChapel mówi:

  À propos pisowni w j. polskim na Litwie – czy zauwazyliscie, ze na banerach informujacych o obchodzonym roku Milosza jest rekopis autora w jezyku polskim…? http://www.pasauliolietuvis.com/naujienos/2444 Oczywiscie zaraz znajda sie maruderzy…

 9. albi mówi:

  Biorąc pod uwagę kontekst międzynarodowy trudno widzieć w ataku Polski na władze Litwy coś więcej niż tylko serwilistyczne realizowanie interesów Kremla…

 10. LadyChapel mówi:

  post nr5.
  Nasz Dziennik – to katolicko-narodowe pismo sympatyzujace z Radiem Maryja, Tv Trwam i konkretnie potrzaskanym Rydzykiem przez niektorych zwanym ojcem…

 11. MD mówi:

  Widzę, że na Litwę też eksportujemy poprawność polityczną. Nie ma to jak TVN i “Gazeta Wyborcza”, prawdziwsze niż “Prawda” w Moskwie. Po co wolne media?
  http://niepoprawni.pl/blog/3527/wybory-bez-wolnych-mediow

 12. LadyChapel mówi:

  czy zauwazyliscie, ze na banerach informujacych o obchodzonym roku Milosza jest fr.rekopisu autora w jezyku polskim…? http://www.pasauliolietuvis.com/naujienos/2444

 13. pani mówi:

  >6.Kmicic, Lipiec 18, 2011 at 22:55: “…Prezydenci Polski i Litwy spotykają się w Warszawie 11 listopada 2010 roku premierzy Polski i Litwy spotykają się na początku grudnia… i wkrótce potem pod głosowanie trafia wzmiankowana powyżej ustawa o oświacie.
  Prezydenci Polski i Litwy spotykają się w Wilnie w dniu litewskiego święta narodowego,16 lutego 2011 roku, i wkrótce potem litewski sejm uchwala ustawę wymierzona w oświatę polską a Pani Prezydent ją podpisuje.
  Prezydent Polski i reprezentanci władz Litwy spotykają się w Krasnogrudzie 30 czerwca 2011 roku i wkrótce potem litewskie władze intensyfikują akcje wymierzone w Polaków umieszczających nazwy ulic po polsku….” – wydaje się jak by spokrewnieni feudalowie dzielili by między sobą pańszczyżnianych ludzi tak by już nie potrafili dogadać się między sobą i demokracji już nie odtwarzali. Trzeba sprawdzić może prawda są spokrewnieni i jako klany chcą rządzić i dzielić.Władać i kłócić?

 14. stasis mówi:

  Oh, Warszawa, czy naprawdę masz tak wielu idiotów?

 15. LadyChapel mówi:

  Warszawa to podobnie jak Wilno – zamieszkiwana jest w wiekszosci przez wsiokow i przyjezdnych tez wsiokow.

 16. porada mówi:

  Stasiuniu porozmawiaj lepiej z idiotami w Wilnie co pogorszyli stosunki polsko-litewskie.

 17. stasis mówi:

  Na Litwie nie ma wieców Litwinow przeciw Polakow, to znaczy, ze wszysci idioty zgromadzeni w Warszawie.

 18. Kmicic mówi:

  do starego etatowca-automatu stasia 17:
  Witamy ponownie.
  Protestujący w W-wie to również Wilniucy tu mieszkający i studiujący.
  Wiadomo, że protesty odbywają się w obronie LT sprawiedliwej i demokratycznej , przeciwko litewskimm oszołomom i szowinistom u władzy , którzy psują to państwo. Wiadomo ,że litewski antypolonizm jest inspirowany i wspierany z Moskwy.W związku z tym antypolacy na LT i ich “obrońcy” nie tylko są szowinistami, ale działając na szkodę państwa są antylitewscy.
  Każdy antypolak jest tak naprawdę wrogiem LT.

 19. stasis mówi:

  do Kmicic

  “Wiadomo, że protesty odbywają… przeciwko litewskimm oszołomom i szowinistom u władzy, którzy psują to państwo” – BZDURA!!

  “Wiadomo ,że litewski antypolonizm jest inspirowany i wspierany z Moskwy” – BZDURA!!

  “W związku z tym antypolacy na LT i ich „obrońcy” nie tylko są szowinistami, ale działając na szkodę państwa są antylitewscy” – BZDURA!!

  Prof. Piotr Lossowski: (17 marca 1938 r.) “W wielu miastach organizowano manifestacje i demonstracje pod antylitewskimi hasłami. Jedną z nich, przeprowadzoną w Warszawie, tak wspominał płk Leon Mitkiewicz, późniejszy attache wojskowy w Kownie: „ Tłum zalał całe Aleje Ujazdowskie od rogu ulicy Nowowiejskiej aż prawie do pałacu Belwederskiego. Przed budynkiem GISZ-u ustawiły się wszystkie sztandary i stanęli przywódcy tej manifestacji. Te same głośne okrzyki powtarzały się bez przerwy: „<>, <<Wodzu, prowadź nas na Kowno!”. W pewnej chwili, o zupełnym zmroku, na balkonie oświetlonym reflektorami, ukazał się marszałek Śmigły-Rydz w towarzystwie kilku oficerów, powitany uroczyście hymnem narodowym i okrzykami: <<Niech żyje nam marszałek Śmigły! (…)”.

  Prof. Łossowski zwraca uwagę na to, iż manifestacje w dużym stopniu były reżyserowane…

  Come prima…

 20. Kmicic mówi:

  Wiadomość potwierdzona:
  30-GO CZERWCA DEMONSTRACJA W WARSZAWIE W OBRONIE POLAKÓW NA LT O GODZ. 13-EJ PRZED SIEDZIBĄ PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AL.UJAZDOWSKIE 1/3.
  Zapraszamy sympatyków i przedstawicieli wszystkich opcji politycznych.
  Protest ma charakter pokojowy,ogólnoeuropejski i ogólononardowy.
  Zapraszamy wszystkich , którzy nie chcą spokojnie patrzeć na dyskryminację polskich dzieci i ich rodziców na LT.
  Uczestniczyć będą m.in. Memorae Fidelis, Federacja Organizacji Kresowych , UPR, PR, PiS, Młodzi Demokraci(PO),KoLiber,Sarmatia, organizacje kresowe,młodzi i starsi Wileńszczanie.
  Dołącz do nas.
  Pomóżmy zdeterminowanym i zdesperowanym Rodakom na LT.
  Może dzięki naszym protestom polskie szkoły nie będą zmuszone do rozpoczęcia powszechnego strajku z dniem 1-go września.

 21. Kmicic mówi:

  korekta 20:
  PROTEST OCZYWIŚCIE 30-GO L I P C A ,AL.UJAZDOWSKIE 1/3, GODZ 13-TA.
  BĄDŻMY SOLIDARNI….

 22. stasis mówi:

  “rozpoczęcie powszechnego strajku z dniem 1-go września?”

  Czy można przyłączyć się do strajku w Puńsku?

 23. maur mówi:

  Do LadyChapel; -nie, nie zauważyłem. Tego banera nie widziałem. Ale skorzystałem z podanego przez Ciebie linku i faktycznie, po 200% powiększeniu da się zidentyfikować tekst pisany w j. polskim.

  Warszawa. W skrócie W-wa. Niektórzy ten skrót tłumaczą “Wielka wiocha”. Co i moim zdaniem jest najbardziej trafnym określeniem. 🙂

 24. Kmicic mówi:

  do maur 23:
  W sierpniu jest szansa na pikietę w Szczecinie ?

 25. vasia mówi:

  _30-GO CZERWCA DEMONSTRACJA W WARSZAWIE W OBRONIE POLAKÓW NA LT O GODZ. 13-EJ PRZED SIEDZIBĄ PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ AL.UJAZDOWSKIE 1/3._

  😀

  Czy tam tez beda okrszyky “Wodzu, prowadź nas na Kowno!”? Moze bym poszedl….

  😉

 26. stasis mówi:

  Czy tam tez beda okrszyky „Wodzu, prowadź nas na…

  Afganistan
  Kabul

  Albania
  Tirana

  Algieria
  Algier

  Andora
  Andora

  Angola
  Luanda

  Antigua i Barbuda
  Saint John’s

  Arabia Saudyjska
  Rijad

  Argentyna
  Buenos Aires

  Armenia
  Erywań

  Australia
  Canberra

  Austria
  Wiedeń

  Azerbejdżan
  Baku

  B[edytuj]
  Państwo Stolica
  Bahamy
  Nassau

  Bahrajn
  Manama

  Bangladesz
  Dhaka

  Barbados
  Bridgetown

  Belgia
  Bruksela

  Belize
  Belmopan

  Benin
  Porto-Novo²
  Kotonu¹

  Bhutan
  Thimphu

  Białoruś
  Mińsk

  Birma
  Naypyidaw

  Boliwia
  La Paz1
  Sucre²

  Bośnia i Hercegowina
  Sarajewo

  Botswana
  Gaborone

  Brazylia
  Brasília

  Brunei
  Bandar Seri Begawan

  Bułgaria
  Sofia

  Burkina Faso
  Wagadugu

  Burundi
  Bużumbura

  C[edytuj]
  Państwo Stolica
  Chile
  Santiago

  Chiny
  Pekin

  Chorwacja
  Zagrzeb

  Cypr
  Nikozja

  Czad
  Ndżamena

  Czarnogóra
  Podgorica

  Czechy
  Praga

  D[edytuj]
  Państwo Stolica
  Dania
  Kopenhaga

  Demokratyczna Republika Konga
  Kinszasa

  Dominika
  Roseau

  Dominikana
  Santo Domingo

  Dżibuti
  Dżibuti

  E[edytuj]
  Państwo Stolica
  Egipt
  Kair

  Ekwador
  Quito

  Erytrea
  Asmara

  Estonia
  Tallinn

  Etiopia
  Addis Abeba

 27. porada mówi:

  Stasiunia nie przejmuj się tak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.