Pięć wniosków do programu Leader

Rada Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego razem z Narodową Agencją Płatniczą rozpatrzyła 7 projektów inwestycyjnych, złożonych w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców terenów wiejskich” programu Leader.

Po procedurze oceny i kwalifikacji, dwa wnioski dotyczące rozwoju gospodarstw turystyki wiejskiej Józefa Zimińskiego i Krystyny Wiereszko zostały odrzucone ze względu na niewystarczającą liczbę uzyskanych punktów. Z pięciu pozytywnie przez komisję ocenionych wniosków o największą kwotę finansową ubiega się przedsiębiorstwo indywidualne Alika Sakowicza, prowadzącego warsztat samochodowy i planującego inwestycje w wysokości 100 tys. litów.

Na o niewiele mniejszą pomoc funduszu europejskiego — 99 625 litów — liczy też spółka „Alsanta”, świadcząca usługi pogrzebowe.

Wniosek o dofinansowanie złożyła też spółka „Etanetas”, mająca na celu doprowadzenie dostępu do Internetu mieszkańców wsi rejonu solecznickiego. Na ten cel od kilku lat świadczące usługi internetowe w Solecznikach przedsiębiorstwo prosi 90 846 litów.

Wniosek spółki „Erasan” związany jest ze świadczeniem usług cateringowych, z kolei dla przedsiębiorstwa Anatolija Timofejewa środki unijne pomogłyby w rozwoju warsztatu wyciskania soku.

Irena Kołosowska