Wyniki egzaminów maturalnych w szkołach rejonu wileńskiego

W 2011 roku egzaminy maturalne składało 1023 uczniów Fot. Marian Paluszkiewicz

W 2011 r. egzaminy maturalne składało 1023 uczniów (w 2010 r. – 922) ze wszystkich placówek oświatowych działających na terytorium rejonu wileńskiego. Z nich – 763 (w 2010 r. – 687) przedstawicieli szkół znajdujących się w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego. Egzaminy państwowe uczniowie składali w 30 ośrodkach, egzaminy szkolne zaś – w 39. Ponad 66% uczniów składało egzaminy państwowe. Egzaminy szkolne w rejonie wileńskim złożyli wszyscy uczniowie.
Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego co roku dokonuje szczegółowej analizy przebiegu egzaminów maturalnych oraz ich wyników.

W 2011 r. uczniowie najczęściej wybierali i składali następujące państwowe egzaminy maturalne:

– język obcy (rosyjski) – 487 uczniów (47,6%) (w 2010 r. – 411 uczniów (47,8%));
– historia – 387 uczniów (37,8%) (w 2010 r. – 375 uczniów (40,6%));
– język litewski państwowy – 292 uczniów (28,5% wszystkich uczniów; 52% – z nie litewskim językiem nauczania) (w 2010 r. – 246 uczniów: 26,7% wszystkich uczniów; 51,2% – z nielitewskim językiem nauczania);
– język litewski ojczysty – 263 uczniów (25,7% wszystkich uczniów; 56,9% – z litewskim językiem nauczania) (w 2010 r. – 231 uczniów: 25,1% wszystkich uczniów; 52,5% – z litewskim językiem nauczania);
– język obcy (angielski) – 212 uczniów (20,7%) (w 2010 r. – 202 uczniów (21,9%)).

Najczęściej składane przez uczniów szkolne egzaminy maturalne:

– jeżyk polski ojczysty – 503 uczniów (48,7% wszystkich uczniów; 100% – z polskim językiem nauczania) (w 2010 r. – 449 uczniów (49,1% wszystkich uczniów; 100% – z polskim językiem nauczania));
– język litewski państwowy – 269 uczniów (26,3% wszystkich uczniów; 48% – z nielitewskim językiem nauczania) (w 2010 r. – 234 uczniów (26,7% wszystkich uczniów; 51,2% z nielitewskim językiem nauczania);
– język litewski ojczysty – 199 uczniów (19,5% wszystkich uczniów; 43,1% – z litewskim językiem nauczania) (w 2010 r. – 209 uczniów (22,7% wszystkich uczniów; 47,5% – z litewskim językiem nauczania));
– geografia – 122 uczniów (11,9%) ( w 2010 r. – 106 uczniów (11,5%)).

Egzamin z języka litewskiego ojczystego w szkołach rejonu wileńskiego złożyło 90,1% uczniów (91,4% – w szkołach Samorządu Rejonu Wileńskiego; w kraju – 92%). Z kolei egzamin z języka litewskiego państwowego w szkołach będących w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego złożyło 93,8% uczniów (w kraju – 92,5%), czyli o 2,4% więcej od liczby uczniów, którzy złożyli egzamin z języka litewskiego ojczystego.

56% uczniów ze szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego pomyślnie złożyło egzamin z języka litewskiego państwowego uzyskując ponad 50 punktów (43% uczniów szkół samorządowych złożyło egzamin z języka litewskiego ojczystego uzyskując ponad 50 punktów;  37% uczniów w rejonie wileńskim uzyskało ponad 50 punktów z języka litewskiego ojczystego).

Egzamin z języka angielskiego złożyło 100% uczniów (w kraju – 99,5%) we wszystkich szkołach rejonu wileńskiego (zarówno w szkołach będących w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego, jak i w pozostałych szkołach).

Egzamin z matematyki złożyło 92,9% uczniów ze szkół rejonu wileńskiego (93,3% – w szkołach samorządowych; w kraju – 90,9%). Natomiast egzamin z historii złożyło w rejonie 94,2% uczniów (w tym aż 99,1% – w szkołach Samorządu Rejonu Wileńskiego; w kraju – 96,7%).     Egzaminy państwowe z języka rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego oraz IT złożyli wszyscy kandydaci.

Najlepszymi wynikami z państwowych egzaminów maturalnych (uzyskali po 100 punktów) mogą się poszczycić następujący uczniowie:

Oksana Pachomčik z Gimnazjum w Pogirach (język litewski (ojczysty), historia);
Ernestas Černis z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (historia, język obcy (rosyjski));
Ewelina Gorbikowa z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (język litewski (państwowy));
Alina Chszczanowicz  z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (język obcy (rosyjski));
Wioleta Agejewa z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (język obcy (rosyjski));
Olesia Durkina z Gimnazjum w Pogirach (język litewski (ojczysty));
Vladimir Agafonov z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (język obcy (rosyjski));
Kasparas Ašmonaitis z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (matematyka);
Justyna Boroszko ze Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (język obcy (rosyjski));
Katarzyna Wołkowicz ze Szkoły Średniej im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (język obcy (rosyjski));
Elžbieta Falčik ze Szkoły Średniej w Rukojniach (historia).