Nazwa ulicy J. Tuwima — bez podtekstu narodowego

29 kwietnia 2011 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła jedną z ulic wsi Bałandziszki starostwa zujuńskiego nazwać imieniem pisarza Juliana Tuwima. Taką nazwę nadano na prośbę mieszkańców.

Przedstawiciel rządu w powiecie wileńskim poprosił o odwołanie decyzji rady samorządu. W czerwcu br. starosta zujuński przedstawił samorządowi podpisany przez 108 mieszkańców apel o zachowanie nazwy ulicy Juliana Tuwima.

Członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu 22 lipca br. jednomyślnie postanowili zachować w mocy decyzję o nadaniu imienia Juliana Tuwima ulicy w starostwie zujuńskim. Rada jedynie spełnia wolę mieszkańców, ta decyzja nie ma żadnego podtekstu narodowego bądź politycznego.
Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym, decyzje w sprawie propozycji tworzenia osiedli mieszkaniowych, nadawania bądź zmiany ich nazwy, jak też nazw ulic, placów, budynków i innych obiektów stanowiących własność samorządu, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez rząd bądź upełnomocnione przezeń instytucje, należą do wyłącznej kompetencji rady samorządu.

Rada Samorządu Wileńskiego podjęła decyzję o nadaniu imienia Juliana Tuwima jednej z ulic starostwa zujuńskiego zgodnie z opisem trybu nadawania, zmiany i włączania do ewidencji nazw ulic, budynków i innych obiektów, zatwierdzonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 25-01.2011

Wydział Współpracy Zagranicznej i Informacji
Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego