Więcej

  Nazwa ulicy J. Tuwima — bez podtekstu narodowego

  Czytaj również...

  29 kwietnia 2011 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła jedną z ulic wsi Bałandziszki starostwa zujuńskiego nazwać imieniem pisarza Juliana Tuwima. Taką nazwę nadano na prośbę mieszkańców.

  Przedstawiciel rządu w powiecie wileńskim poprosił o odwołanie decyzji rady samorządu. W czerwcu br. starosta zujuński przedstawił samorządowi podpisany przez 108 mieszkańców apel o zachowanie nazwy ulicy Juliana Tuwima.

  Członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu 22 lipca br. jednomyślnie postanowili zachować w mocy decyzję o nadaniu imienia Juliana Tuwima ulicy w starostwie zujuńskim. Rada jedynie spełnia wolę mieszkańców, ta decyzja nie ma żadnego podtekstu narodowego bądź politycznego.
  Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym, decyzje w sprawie propozycji tworzenia osiedli mieszkaniowych, nadawania bądź zmiany ich nazwy, jak też nazw ulic, placów, budynków i innych obiektów stanowiących własność samorządu, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez rząd bądź upełnomocnione przezeń instytucje, należą do wyłącznej kompetencji rady samorządu.

  Rada Samorządu Wileńskiego podjęła decyzję o nadaniu imienia Juliana Tuwima jednej z ulic starostwa zujuńskiego zgodnie z opisem trybu nadawania, zmiany i włączania do ewidencji nazw ulic, budynków i innych obiektów, zatwierdzonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 25-01.2011

  Wydział Współpracy Zagranicznej i Informacji
  Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...