Dobry wynik egzaminu — udany start na studia

W rejonie solecznickim do egzaminów maturalnych przystąpiło 444 abiturientów Fot. archiwum

Koniec lipca w gimnazjach i szkołach średnich rejonu solecznickiego upłynął pod znakiem akademii z okazji wręczenia świadectw dojrzałości i bali maturalnych W aulach szkolnych dźwięczały walce, nie zabrakło dobrych życzeń, kwiatów, podziękowań za uzyskaną wiedzę i pierwsze w życiu lekcje…

W roku bieżącym w rejonie solecznickim uroczystość pożegnania ze szkołą świętowało 444 młodych ludzi, z nich 294 uczniów szkół należących do gestii samorządu rejonu solecznickiego i 150 uczniów szkół administrowanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki RL. Soleczniccy maturzyści składali 1007 egzaminów państwowych. Pozytywny wynik uzyskano z 944 sprawdzianów, czyli 93,7 proc. Cztery gimnazja rejonu szczycą się swoimi abiturientami, których prace egzaminacyjne zostały ocenione najwyższym 100-punktowym wynikiem. Ogółem w rejonie mamy dziewięć „setek”. Najwięcej — 5 „setek” — jest na bilansie egzaminu z języka rosyjskiego. Po jednej 100-punktowej ocenie otrzymały: egzamin z języka litewskiego (państwowego), języka litewskiego (ojczystego), języka angielskiego i chemii.

Dwie „dziesiątki” — z języka litewskiego (państwowego) i chemii — na swoim koncie ma maturzystka Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach Ernesta Lenkiewicz. Najwyższą ocenę na sprawdzianie z języka rosyjskiego otrzymały Jolita Balko (Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach), Beata Borowskaja z Gimnazjum w Ejszyszkach, Ewelina Bułgak, Anna Kozłowskaja i Elwira Ozorowska z Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach. Doskonałą wiedzę języka angielskiego na egzaminie zaprezentował Ewald Sworobowicz z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, zdobywając również 100 punktów. Z kolei maturzystka Gimnazjum im. Tysiąclecia Litwy w Solecznikach Rita Binkaitė uzyskała 100-punktowy wynik na egzaminie z języka litewskiego jako ojczystego.

Oprócz obowiązkowego egzaminu z języka litewskiego najwięcej maturzystów wybrało egzaminy z języka rosyjskiego i angielskiego (jako języków obcych), matematyki, historii, biologii. Wśród egzaminów szkolnych najbardziej popularnymi były egzaminy z języka ojczystego i geografii. Ten ostatni składało 48 uczniów, uzyskując pozytywne oceny, z nich 8 „dziesiątek”. Po raz pierwszy do rangi egzaminów państwowych w tym roku wprowadzono egzamin z technologii informacyjnych, który składało i uzyskało pozytywny wynik 9 maturzystów. Od lat w czołówce egzaminów państwowych pozostaje egzamin z języka rosyjskiego (jako języka obcego), który w tym roku złożyło 290 uczniów. Tak samo wszyscy z 61 maturzystów złożyli egzamin z języka angielskiego, jak i wszyscy z 31 maturzystów egzamin z chemii i 2 maturzystów egzamin z języka niemieckiego. Szkolny egzamin z języka ojczystego w szkołach polskich składało 196 abiturientów. Dziesięciopunktowy wynik z tego sprawdzianu uzyskało 20 uczniów, na ósemki i dziewiątki egzamin złożyło 95 maturzystów.

Według wstępnych danych indeksy polskich uczelni w kieszeni ma już ponad 30 abiturientów szkół średnich rejonu solecznickiego. Siedmiu abiturientów Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach uzyskało stypendia Rządu RP składając egzaminy wstępne w wydziale konsularnym Ambasady RP w Wilnie, 20 naszych uczniów będzie studiowało w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, a także w Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, na Akademii Morskiej w Szczecinie i innych uczelniach polskich.

Irena Kołosowska