Kolejna odsłona konkursu „Najładniejsza zagroda rejonu solecznickiego”

W tegorocznej odsłonie konkursu uczestniczą 22 zagrody Fot. archiwum

Jak co roku w okresie letnim w rejonie solecznickim trwa przegląd zagród uczestniczących w konkursie o miano najładniejszej.

W końcowym rejonowym etapie rywalizują 22 zagrody z 11 gmin. Utworzona komisja na czele z kierownikiem wydziału rolnictwa administracji samorządu rejonu solecznickiego Stanislovasem Lebedisem ocenia posesje w kategorii zagród wiejskich i miejskich. Oceniając zagrody komisja uwzględnia m. in. ogólny wygląd posesji, stan techniczny i estetykę budynków, obiekty sanitarne, estetykę zagospodarowania, racjonalne zagospodarowanie odchodów zwierzęcych i zagospodarowanie części ogrodniczej. Zdaniem komisji, z każdym rokiem ocenianie staje się coraz trudniejsze, gospodarze posesji bowiem starają się jak najładniej i najestetyczniej zagospodarować swoje podwórka.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na początku września, a jego zwycięzcy ogłoszeni podczas Dożynek w Solecznikach. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.