Więcej

  Bardziej nowoczesne instalacje oświetleniowe

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Blisko pół miliona Lt – taką kwotę zainwestowano w systemy oświetleniowe w gminie mejszagolskiej.

  Prace już dobiegły końca. Jeszcze trwają prace w ramach unowocześniania oświetlenia w gminie pogirskiej, zostaną one zakończone do końca września, by w okresie zimowym mieszkańcy mogli się czuć bardziej bezpieczni, bowiem oświetlenie miejscowości ma istotne znaczenie w ramach przeciwdziałania przestępczości, zmniejszania liczby kolizji drogowych. Za ponad 314 tys. Lt w gminie montowane są nowe latarnie, odnawiane druty.

  Bezpośrednia korzyść dla mieszkańców

  Za blisko 400 tys. Lt. do października br. instalacje oświetleniowe zostaną również odnowione w gminie niemieskiej (wsie Kuprianiszki, Niemież i Skojdziszki). Korzyści z projektu bezpośrednio odczuje ok. 300 mieszkańców. 80% środków projektowych pochodzi z funduszy strukturalnych UE, 20% – z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Gmina ławaryska – już oświetlona

  Od jesieni 2010 r. mieszkańcy znajdujących się w gminie ławaryskiej miejscowości Rubno, Wiżyszki, Bukiszki oraz Sajdociszki mogą się cieszyć odnowionym bądź nowo zainstalowanym oświetleniem. 20% wydatków na prace instalacyjne pokrył Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...