Bardziej nowoczesne instalacje oświetleniowe

Fot. archiwum ASRW

Blisko pół miliona Lt – taką kwotę zainwestowano w systemy oświetleniowe w gminie mejszagolskiej.

Prace już dobiegły końca. Jeszcze trwają prace w ramach unowocześniania oświetlenia w gminie pogirskiej, zostaną one zakończone do końca września, by w okresie zimowym mieszkańcy mogli się czuć bardziej bezpieczni, bowiem oświetlenie miejscowości ma istotne znaczenie w ramach przeciwdziałania przestępczości, zmniejszania liczby kolizji drogowych. Za ponad 314 tys. Lt w gminie montowane są nowe latarnie, odnawiane druty.

Bezpośrednia korzyść dla mieszkańców

Za blisko 400 tys. Lt. do października br. instalacje oświetleniowe zostaną również odnowione w gminie niemieskiej (wsie Kuprianiszki, Niemież i Skojdziszki). Korzyści z projektu bezpośrednio odczuje ok. 300 mieszkańców. 80% środków projektowych pochodzi z funduszy strukturalnych UE, 20% – z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Gmina ławaryska – już oświetlona

Od jesieni 2010 r. mieszkańcy znajdujących się w gminie ławaryskiej miejscowości Rubno, Wiżyszki, Bukiszki oraz Sajdociszki mogą się cieszyć odnowionym bądź nowo zainstalowanym oświetleniem. 20% wydatków na prace instalacyjne pokrył Samorząd Rejonu Wileńskiego.